Leer alles over de meest voorkomende gassen en dampen in bijvoorbeeld kruipruimtes en kelders.

Opleidingskosten
€ 295,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

Gasmetingen worden uitgevoerd om te bepalen of schadelijke concentraties van gassen of dampen op de werkplek aanwezig zijn. Tijdens deze cursus wordt zowel in theorie als aan de hand van praktijkoefeningen de werking van gasmeetapparatuur en het interpreteren van de meetresultaten behandeld.

Resultaten

  • Je leert gasmetingen uitvoeren
  • Je leert de gemeten waarden juist te interpreteren, zodat je veilig kunt (laten) werken

In de praktijkoefening ga je zelfstandig gasmetingen verrichten en de meetresultaten vastleggen en interpreteren.

Doelgroep
Deze training is geschikt voor iedereen die in zijn functie de voorwaarden moet vaststellen waaronder veilig gewerkt kan worden en die daarom belast is met de uitvoering van gasmetingen.