Leer alles over de meest voorkomende gassen en dampen in bijvoorbeeld kruipruimtes en kelders

Opleidingskosten
€ 295,-

Omschrijving

Gasmetingen worden uitgevoerd om te bepalen of schadelijke concentraties van gassen of dampen op de werkplek aanwezig zijn. Tijdens deze cursus wordt zowel in theorie als aan de hand van praktijkoefeningen de werking van gasmeetapparatuur en het interpreteren van de meetresultaten behandeld.

  • Begrip risico en veiligheid
  • Fysische eigenschappen van gevaarlijke stoffen die op de werkplek aanwezig kunnen zijn
  • Basisbegrippen als verstikking door zuurstoftekort, effecten van een te hoog of te laag zuurstofpercentage en zuurstofmeting (OX)
  • Basisbegrippen als brand en explosie, omschrijving van explosiegebied, explosiegrenzen en de percentages van deze grenzen, explosiviteitmeting (EX)
  • Definities Grenswaarde- en TGG, verspreidingsafhankelijke factoren voor gassen en dampen, de relatie tussen vol%, ppm en mg/m3 en toxische stoffen meting (TOX)

In de praktijkoefening ga je zelfstandig gasmetingen verrichten en de meetresultaten vastleggen en interpreteren.