De wettelijke kaders en praktische voorbeelden van huur en verhuur met betrekking tot bedrijfsruimten.

Opleidingskosten
€ 550,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

Nu de rentabiliteit van vastgoedobjecten steeds meer het uitgangspunt wordt van vastgoedsturing bij woningcorporaties is het van belang dat het beheer van in bezit zijnde winkel- en bedrijfspanden wordt geoptimaliseerd. Daarbij hoort dat er bij de verhuurder voldoende kennis aanwezig moet zijn van de specifieke wettelijke regelingen en voorschriften voor de verhuur van bedrijfsonroerend goed. Onderkend moet worden dat bij de verhuur van bedrijfsruimten rekening gehouden moet worden met eigen regels voor huurprijsaanpassing, onderhoud en beëindiging van de huur.

Bij het aangaan van de huur zal bekeken moeten worden of partijen van de wet willen afwijken, en zo ja, dan dient voorafgaand aan de verhuur de rechter om toestemming moeten worden gevraagd. En hoe zit het bij verhuurobjecten waarin zowel gewoond zal gaan worden als een bedrijf zal worden uitgeoefend? Al deze vragen en meer komen aan bod in deze eendaagse training, waar de actualiteit en rechtspraak aan bod komen. Deze training geeft praktische handvatten voor de dagelijkse praktijk van huur en verhuur van bedrijfsonroerend goed.

Doelgroep
 • Managers woondiensten
 • Beleidsmedewerkers
 • Medewerkers BOG
 • Verhuurmakelaars
 • Technische medewerkers
 • Projectleiders

Doel van deze opleiding

 • Het wettelijk kader van rechten en verplichtingen van verhuurder en huurder met betrekking tot winkelruimten en andere bedrijfsruimten;
 • Onderverdeling van soorten bedrijfsruimten;
 • Gemengde huurovereenkomsten;
 • Huurbescherming;
 • Afwijken van wettelijke voorschriften;
 • Onderhoudsverdeling;
 • Opzegging en beëindiging;
 • Indeplaatsstelling;
 • Huurprijs en BTW;
 • Ontruimingsbescherming;
 • Praktijkvoorbeelden

Werkwijze
Voor de start van de opleiding alsmede tijdens de opleiding inventariseren wij de praktijkvragen bij de deelnemers. Deze vragen worden tijdens de opleiding besproken. De juridische informatie wordt op een praktijkgerichte wijze gegeven. Uiteraard is er volop gelegenheid voor het stellen van aanvullende vragen en onderlinge discussie.