Ontdek de gesprekstechnieken om op respectvolle wijze te kunnen incasseren.

Opleidingskosten
€ 495,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

Is incasso een nieuwe taak voor je? Of doe je dit al jaren en wil je weten of je goed bezig bent?
Deze training is vooral gericht op gesprekstechnieken waardoor je in staat bent om op een respectvolle manier het maximale resultaat voor je corporatie binnen te halen. Maar ook de inhoud is belangrijk. Je ontmoet collega's van andere corporaties en het is interessant om de overeenkomsten en verschillen in werkwijzen en procedures met elkaar uit te wisselen. Na deze dag heeft u een aantal concrete tips gekregen om uw bestaande procedure en werkwijze nog verder te verbeteren.

Resultaat

 • Je kent het belang van een persoonlijke benadering
 • Je hebt concrete manieren om situaties snel in te schatten, zodat je de juiste oplossing aan kunt bieden
 • Je hebt een stappenplan om slepers aan te pakken
 • Je kent de verschillende stappen in een incassogesprek en heb je de communicatieve vaardigheden geoefend om dit persoonlijk contact met vertrouwen aan te gaan

Doelgroep
Woonconsulenten en incassomedewerkers die regelmatig gesprekken voeren met huurders over betalingsachterstanden.

Doel van deze opleiding

Huurincasso: hoe en waarom?
 • Financiële en sociale doelstelling
 • Verschillende procedures; meerdere wegen leiden naar Rome
 • Samenwerken met hulpverlenende instanties
 • Het belang van persoonlijk contact

Gelijke monniken, gelijke kappen?

 • Categoriseren van verschillende soorten niet-betalers
 • Aanpak en oplossingen voor verschillende soorten niet-betalers
 • Aanpak van slepers

Communicatie

 • Gesprekstechnieken bij telefoongesprekken, betalingsregelingen, onaangekondigde huisbezoeken, emoties en weerstand
 • Oefenen eigen casus

Werkwijze
Vooraf vul je een korte vragenlijst in, waarop je onder meer je vragen vooraf kunt stellen. Zo weet de trainer wie je bent en kan hij zich vooraf verdiepen in jouw corporatie en leervragen. In de ochtend gaan we in op het belang van de persoonlijke benadering, hoe je dit in je proces organiseert. In de middag oefenen we diverse incassogesprekken met een professioneel acteur. Deze gesprekken zijn zowel telefonisch als face-to-face. De hele dag is er volop ruimte voor vragen. De groepsgrootte is max. 10 personen zodat er voldoende ruimte is om te oefenen met de acteur.

Voor een passend vervolg op deze cursus verwijzen wij je naar onze Huurincasso en/of de training Huurincasso update.