Aan de slag met de juridische regels rondom incasso, van aanmaning tot ontruiming.

Opleidingskosten
€ 550,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

Sommige klanten betalen hun huur regelmatig niet. Andere klanten komen door omstandigheden in betalingsproblemen. Een verhuurder heeft er belang bij dat zijn klanten op tijd betalen. Daarnaast is er ook nog de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Als de huurder hier succesvol een beroep op doet, krijgt de verhuurder nog maar een heel klein deel van de achterstallige huur. Welke risico’s loopt een verhuurder hierbij en wat de verhuurder doen om dit zo veel mogelijk te voorkomen?

In de training worden in de inleiding de juridische regels rond incasso behandelt: van aanmaning tot ontruiming. Wanneer kan een huurder nog ontruimd worden, ook als hij de achterstallige huur betaald heeft? En wat als de huurder alle schulden betaald heeft maar nieuwe huurschulden maakt? Welke afspraken moet de verhuurder maken? Wat is de rol van de deurwaarder? Welke contracten kan een verhuurder met een huurder maken voor een tweede kans? Kan een verhuurder een nieuwe huurder weigeren? Wanneer mag een huurder de huur niet betalen, bijvoorbeeld vanwege renovatie/slecht onderhoud? En wie moet bewijzen dat de huur betaald is? In de training behandelen we de actuele informatie en jurisprudentie over huurbetalingen. Tijdens deze training wordt gebruik gemaakt van praktijkgerichte cases en opdrachten.

Resultaten

 • Je weet welke aanpak werkt bij het terugdringen van betalingsachterstanden
 • Je kunt inschatten of een betalingsregeling realistisch is
 • Je weet hoe lastig het is om van een klein budget rond te komen
 • Je bent in staat om kritische afspraken met jouw deurwaarder te maken
 • Je weet welke ondersteunende informatie je nodig hebt om op jouw incassoresultaten te sturen

Doel van deze opleiding

 • Juridisch kader: de rechten en de plichten van de huurder en de verhuurder bij het betalen van de huur
 • Aanmaning en ingebrekestelling
 • Huur is een brengschuld. Bewijslast bij wanprestatie: huurder of verhuurder?
 • Boeteregeling en aansprakelijkheid
 • Nieuwe Wet Incasso
 • Wat houden de regels van de nieuwe incassowet in?
 • Minimale bedrag 40 euro en niet meer zomaar allerlei kosten
 • Voordeel huurder/nadeel huurder?
 • Hoe moeten verhuurders hier op inspelen?
 • Beëindiging van het huurcontract en ontruiming
 • Ontbinding en ontruiming: de recentste uitspraken.
 • Welke contracten kunnen we het beste sluiten met wanbetalers? De laatste-kanscontracten
 • Slepers en ontruimingen
 • Betalingsregelingen: wat kan wel en niet geregeld worden
 • Welk huurcontract kan een verhuurder sluiten bij een tweede kans?
 • Jurisprudentie over(wan)betalingen
 • De deurwaarder: bevoegdheden, taken en zijn rol
 • De rol van de deurwaarder: taken en bevoegdheden en de deurwaarder als gerechtsdeurwaarder

Voor een passend vervolg op deze cursus verwijzen wij je naar onze Follow up Huurincasso of de training Klantgericht incasseren.