Type opleiding
Klassikaal
Duur
8 middagen excl. studietijd
Opslaan
Opslaan als favoriet Opgeslagen als favoriet

Omschrijving

De praktijk van stedelijke/locatieontwikkeling is sterk in beweging. Grote woningbehoefte en de noodzaak energiepositief, klimaatadaptief en natuurinclusief te bouwen op veelal binnenstedelijke locaties maakt de opgave bijzonder complex. Zeker nu de effectieve vraag weer onder druk komt te staan en de bouwkosten hoog zijn.
In Locatieontwikkeling en Grondexploitatie nemen toonaangevende experts je mee in lessen zoals over de toepassing van place-making en vernieuwende financiële modellen – en de kansen van de veranderingen van het planologische instrumentarium en de laatste stedenbouwkundige inzichten. Je past deze toe op een concrete en actuele praktijkcasus. Duidelijk is dat we op zoek moeten naar een andere organisatie van locatieontwikkeling, die beter aansluit op de veranderende ruimtevraag in de nieuwe economie, bij de demografische ontwikkeling en die sneller kan reageren op marktbewegingen of daar minder gevoelig voor is.

Resultaat

  • Je maakt kennis met vernieuwing in locatieontwikkeling.
  • Je vergroot je kennis doordat experts in placemaking, ontwerp-strategie, financiën en het juridisch kader, nieuwe aanpakken presenteren. Deze aanpakken werken aantoonbaar in de praktijk. Deze experts helpen je de 'lessons learned' toe te passen op jouw eigen opgave. De opbrengst van de cursus is daarmee altijd relevant, de kennis die je opdoet is direct toepasbaar.

De opleiding kenmerkt zich door veel ruimte voor interactie. Naast hand-outs van presentaties en literatuur bieden de docenten veel ruimte voor discussie. De opleiding biedt gelegenheid voor inbreng én discussie over een eigen praktijkcasus. De opleiding wordt afgerond met een discussie over de eindopdracht waaraan alle deelnemers hebben gewerkt. Met de docenten en jouw medestudenten onderzoek je naar mogelijkheden om de ontwikkeling verder te optimaliseren.

Doelgroep
Naast vastgoedprofessionals in de projectontwikkeling, beleggingen, sociale woningbouw en advies, sluiten er vanuit andere disciplines ook gemeenteambtenaren van grondbedrijven, diensten stedelijke ontwikkeling en economie en stadmakers die gebieden vanuit het gebruik ontwikkelen aan. Allen gericht op direct betrokkenen bij de uitvoering en initiatie van stedelijke gebiedsontwikkeling en zij die hiervoor de kaders creëren

Doel van deze opleiding

Tijdens de opleiding worden de volgende onderwerpen behandeld;

Introductiecollege: “Veranderstad: Waarom moet het anders?”
Op dag één krijg je inzicht in de diepere achtergronden van de noodzaak tot verandering van stedelijke ontwikkeling. Wat zijn actuele uitdagingen vanuit regionale ontwikkeling, circulaire economie, digitale technologie, emografie en burgerkracht?

Bezoek aan de locatie van de eindcasus en introductiecollege van betrokken partijen
Op locatie krijg je inzicht in de motieven van betrokken partijen en de visie op het plangebied. Wat zijn de verschillende doelstellingen? Welke opgaven liggen er in het gebied en welke perspectieven botsen?

Juridisch kader: Hoe werkt het anders met de Omgevingswet?
Wat zijn de mogelijkheden die de Omgevingswet ons biedt? Wat zijn de beleidsdoelen van de nieuwe wet en hoe worden verantwoordelijkheden tussen overheden verdeeld? Wat zijn de kaders voor publieke en private grondontwikkeling? Hoe werkt het kostenverhaal bij transformatie? Wat zijn de lessen uit pilotprojecten?

Financiën: Hoe werkt het anders met geld?
Dit dagdeel hoor je alternatieven voor de klassieke grondexploitatie als financieel sturingsmiddel en voor de financiering door banken. Hoe werkt het kostenverhaal bij organische groei? Hoe werkt crowdfunding?

Ontwerpstrategie: Hoe werkt het anders met programma en ruimte?
Stedelijke kwaliteit en flexibiliteit kunnen hand in hand gaan door anders om te gaan met plannen maken. Wat leg je vast en wat niet? Wat is de essentie van kwaliteit en hoe kun je de tijd in het ontwerp meenemen? Hoe werkt ontwerpen met gebruikers?

Place-making: Wat gaat er anders?
Je wordt meegenomen in de dagelijkse praktijk van stedelijke ontwikkeling georganiseerd vanuit een lokale gemeenschap. Hoe werkt coöperatieve gebiedsontwikkeling? Wat is de rol van een stadmaker? Wat gaat er anders en waar loopt men tegenaan?

Grondexploitatie in de praktijk
Deze dag wijst de docent je de weg in de grondexploitatie en gaat hij in op de relatie grond- en opstalexploitatie. Wat zijn financiële effecten van verdichting en daarmee op de opbrengstpotentie? Hoe simuleer je het kostenverhaal voor ontwikkelings- en uitnodigingsplanologie?

Themadag – Afsluiting met de gezamenlijk uitgewerkte casus
Per groep presenteren de deelnemers de uitwerking van alle onderdelen op de eindcasus. Een panel van experts reflecteert hierop.Wat neem je mee in de eigen situatie? Waar loop je tegenaan? Hoe nu verder?

Extra bijzonderheden
Deze opleiding vraagt van de deelnemers een HBO/WO werk- en denkniveau. Daarnaast vraagt de opleider ten minste twee jaar relevante werkervaring. Twijfel je over deze toelatingseisen? Neem dan gerust contact met ons op via info@decorporatie-academie.nl
Houdt bij deze opleiding rekening met een gemiddelde studiebelasting van ongeveer 8 uur per week. Dit is inclusief colleges.

Planning

Datum Tijd Locatie Aanmelden
16-10-2024
14:00 - 18:45
ASRE - collegezalen - Amsterdam
23-10-2024
14:00 - 17:45
ASRE - collegezalen - Amsterdam
06-11-2024
14:00 - 17:45
ASRE - collegezalen - Amsterdam
13-11-2024
14:00 - 17:45
ASRE - collegezalen - Amsterdam
20-11-2024
14:00 - 17:45
ASRE - collegezalen - Amsterdam
27-11-2024
14:00 - 17:45
ASRE - collegezalen - Amsterdam
04-12-2024
14:00 - 17:45
ASRE - collegezalen - Amsterdam
18-12-2024
14:00 - 17:45
ASRE - collegezalen - Amsterdam
Dit is een meerdaagse training
Aanmelden
17-01-2025
13:30 - 17:30
ASRE - collegezalen - Amsterdam
24-01-2025
13:30 - 17:30
ASRE - collegezalen - Amsterdam
31-01-2025
13:30 - 17:30
ASRE - collegezalen - Amsterdam
07-02-2025
13:30 - 17:30
ASRE - collegezalen - Amsterdam
14-02-2025
13:30 - 17:30
ASRE - collegezalen - Amsterdam
21-02-2025
13:30 - 17:30
ASRE - collegezalen - Amsterdam
28-02-2025
13:30 - 17:30
ASRE - collegezalen - Amsterdam
07-03-2025
13:30 - 17:30
ASRE - collegezalen - Amsterdam
14-03-2025
13:30 - 17:30
ASRE - collegezalen - Amsterdam
21-03-2025
13:30 - 17:30
ASRE - collegezalen - Amsterdam
Dit is een meerdaagse training
Aanmelden
Datum, tijd & locatie
16-10-2024 14:00 - 18:45
ASRE - collegezalen - Amsterdam
23-10-2024 14:00 - 17:45
ASRE - collegezalen - Amsterdam
06-11-2024 14:00 - 17:45
ASRE - collegezalen - Amsterdam
13-11-2024 14:00 - 17:45
ASRE - collegezalen - Amsterdam
20-11-2024 14:00 - 17:45
ASRE - collegezalen - Amsterdam
27-11-2024 14:00 - 17:45
ASRE - collegezalen - Amsterdam
04-12-2024 14:00 - 17:45
ASRE - collegezalen - Amsterdam
18-12-2024 14:00 - 17:45
ASRE - collegezalen - Amsterdam
Dit is een meerdaagse training
Datum, tijd & locatie
17-01-2025 13:30 - 17:30
ASRE - collegezalen - Amsterdam
24-01-2025 13:30 - 17:30
ASRE - collegezalen - Amsterdam
31-01-2025 13:30 - 17:30
ASRE - collegezalen - Amsterdam
07-02-2025 13:30 - 17:30
ASRE - collegezalen - Amsterdam
14-02-2025 13:30 - 17:30
ASRE - collegezalen - Amsterdam
21-02-2025 13:30 - 17:30
ASRE - collegezalen - Amsterdam
28-02-2025 13:30 - 17:30
ASRE - collegezalen - Amsterdam
07-03-2025 13:30 - 17:30
ASRE - collegezalen - Amsterdam
14-03-2025 13:30 - 17:30
ASRE - collegezalen - Amsterdam
21-03-2025 13:30 - 17:30
ASRE - collegezalen - Amsterdam
Dit is een meerdaagse training

Kosten

Onderdeel Prijs
Trainingsprijs € 3.660,-
Opleidingskosten
€ 3.660,-
Incompany training

Op zoek naar een op maat gemaakte training voor jouw organisatie of team? Vraag dan de incompany training aan.

Aanvragen
Wachtkamer

Geen geschikte datum of locatie? Schrijf je in voor de wachtkamer. Dan houden we je op de hoogte van de nieuwe planning.

Inschrijven

Vragen?

Bel of mail ons gerust.

info@watdoejijmorgen.nl
088 - 2032832