Leer door gespreksvaardigheden en houding om een huurder zichzelf in beweging te laten krijgen. Motiveren in plaats van aanspreken en handhaven!

Opleidingskosten
€ 650,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

Je bent regelmatig in gesprek met huurders die herhaaldelijk overlast veroorzaken of in de problemen komen. Soms helpt streng aanspreken, maar bij anderen blijft het een terugkerend probleem. Hoe krijg je deze groep huurders in beweging? En hoe voorkom je dat je zelf gefrustreerd raakt van het steeds opnieuw moeten aanspreken van deze personen? Je leert in deze training door gespreksvaardigheden en houdingsaspecten om een huurder zichzelf in beweging te laten krijgen. Motiveren in plaats van aanspreken en handhaven!

Resultaat

 • Je weet hoe je samenwerking met de bewoner oproept door te 'motiveren'
 • Je kent de vaardigheden die bij 'motiverende gespreksvoering' horen
 • Je kunt met huurders werken en meer resultaat behalen in beoogde gedragsveranderingen
 • Je kunt aansluiten bij de bewoner en hem bewegen zijn woongedrag te willen veranderen
 • Je weet hoe je bij bewoners zelf hun eigen motivatie aanboort

Doelgroep
Corporatiemedewerkers die in hun werk huurdercontacten hebben, waarbij gespreksvoering of problematisch huurdersgedrag een onderdeel van hun werk is.

Extra bijzonderheden
Neem laptop of tablet mee zodat daar tijdens de cursus mee gewerkt kan worden.

Doel van deze opleiding

Dag 1 de ochtend

 • Wat is motiverende gespreksvoering?
 • In welke situaties gebruik je motiverende gespreksvoering (=MGV) wel en juist niet?
 • Gesprekstechnieken en communicatiestijlen
 • De basishouding in het werken met MGV
 • Oefenen van de technieken

De middag

 • Het herkennen van de verschillende veranderfasen
 • Bezwaartaal en Dillema's in gesprekken herkennen
 • Het leren gebruiken van verandertaal
 • Oefenen van de technieken
 • Praktijkcasussen worden door een trainingsacteur uitgewerkt om het totaal aan geleerde ineens uit te proberen en in te trainen

Werkwijze
Al doende leert men, dus veel zelf uitproberen staat voorop in dezecursus. Je krijgt uitleg hoe je de gesprekstechnieken en houdingsaspecten kuntgebruiken die bij deze methode horen. Daarna kijken we naar praktijksituatieswaar motiverende gesprekvoering goed bruikbaar kan zijn. Je gaat zelf actiefaan de slag met elkaar en de theorie komt al doende aan bod.