Type opleiding
Klassikaal
Duur
18 weken
Opslaan
Opslaan als favoriet Opgeslagen als favoriet

Omschrijving

In deze module gebruik je DESTEP als bril om naar gebiedsontwikkeling te kijken. Dat wil zeggen dat je steeds vanuit een ander gezichtspunt gebiedsontwikkeling benadert. We beginnen met de demografische bril, gevolgd door de economische, sociaal-culturele, technologische, ecologische en politiek-juridische bril. Steeds krijg je theorieën aangereikt en gaan we met een expert in gesprek over wat deze bril betekent voor gebiedsontwikkeling. Vervolgens ga je (een deel van) deze theorieën en inzichten toepassen in een echte casus voor een echte opdrachtgever (meestal een woningcorporatie).

Resultaat
Na afloop van deze cursus kan je op basis van een gedegen vooronderzoek een toekomstbestendig schetsontwerp op gebiedsniveau, met een doorkijk naar gebouwniveau maken. Je kunt de haalbaarheid van het advies of ontwerp aantonen met een kostenanalyse, een risicoanalyse en een tijdsplanning.

Doelgroep
Medewerkers bij corporaties die zich bezig (willen) houden met gebiedsontwikkelingsvraagstukkken waarin circulariteit centraal staat. Deelnemers dienen over een HBO-diploma te beschikken. Twijfel je over deze toelatingseis? Neem dan even contact met ons op via info@decorporatie-academie.nl.

Doel van deze opleiding

Tijdens de module worden de volgende onderwerpen behandeld;

De onderwerpen van de DESTEP komen aan de orde, allen in relatie tot gebiedsontwikkeling.
  • Demografisch
  • Economisch
  • Sociaal-cultureel
  • Technologisch
  • Ecologisch
  • Politiek-juridisch
Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan circulariteit en circulaire waardecreatie.

Werkwijze
Tijdens de modules vragen we je een laptop mee te nemen.
De cursus duurt 18 weken. Je volgt les op vrijdag en drie keer op donderdag. De lessen bestaan uit werkcolleges en lezingen. Van jou als deelnemer wordt verwacht dat je voorafgaand aan een lezing de aangedragen literatuur doorgenomen hebt en op basis daarvan een samenvatting of korte presentatie met daarin een stellingname kunt opstellen. Deze worden voorafgaand aan de lezing bediscussieerd.
Er is in het programma voldoende ruimte om de opgedane kennis toe te passen op een oefencasus. Aan het einde van de module wordt alle opgedane kennis toegepast in een zogenaamd praktijkproject. Andere toetsproducten zijn een essay en een reflectie op het eigen handelen en de opgedane kennis.

Extra bijzonderheden
Het is mogelijk om na het met succes afronden van de masterclass een microcredential aan te vragen. Een microcredential is een betrouwbaar digitaal certificaat waarmee professionals/studenten kunnen aantonen wat ze weten, kunnen en begrijpen na succesvolle afronding van een onderwijseenheid. De microcredential staat voor accreditatiewaardig onderwijs en voegt een kwaliteitskeurmerk toe: de (betalende) deelnemer/werkgever kan erop aan dat de module zo is opgezet dat leeruitkomsten bereikt worden. Het behalen van deze leeruitkomsten is herleidbaar en controleerbaar. Meer lezen kan via dezelink

Planning

Datum Tijd Locatie Aanmelden
07-02-2025
10:00 - 17:00
Hogeschool Utrecht - Utrecht
14-02-2025
10:00 - 17:00
Hogeschool Utrecht - Utrecht
21-02-2025
10:00 - 17:00
Hogeschool Utrecht - Utrecht
07-03-2025
10:00 - 17:00
Hogeschool Utrecht - Utrecht
14-03-2025
10:00 - 17:00
Hogeschool Utrecht - Utrecht
19-03-2025
10:00 - 17:00
Hogeschool Utrecht - Utrecht
20-03-2025
10:00 - 17:00
Hogeschool Utrecht - Utrecht
21-03-2025
10:00 - 17:00
Hogeschool Utrecht - Utrecht
28-03-2025
10:00 - 17:00
Hogeschool Utrecht - Utrecht
04-04-2025
10:00 - 17:00
Hogeschool Utrecht - Utrecht
11-04-2025
10:00 - 17:00
Hogeschool Utrecht - Utrecht
25-04-2025
10:00 - 17:00
Hogeschool Utrecht - Utrecht
09-05-2025
10:00 - 17:00
Hogeschool Utrecht - Utrecht
16-05-2025
10:00 - 17:00
Hogeschool Utrecht - Utrecht
23-05-2025
10:00 - 17:00
Hogeschool Utrecht - Utrecht
06-06-2025
10:00 - 17:00
Hogeschool Utrecht - Utrecht
12-06-2025
10:00 - 17:00
Hogeschool Utrecht - Utrecht
13-06-2025
10:00 - 17:00
Hogeschool Utrecht - Utrecht
19-06-2025
10:00 - 17:00
Hogeschool Utrecht - Utrecht
20-06-2025
10:00 - 17:00
Hogeschool Utrecht - Utrecht
27-06-2025
10:00 - 17:00
Hogeschool Utrecht - Utrecht
Dit is een meerdaagse training
Aanmelden
Datum, tijd & locatie
07-02-2025 10:00 - 17:00
Hogeschool Utrecht - Utrecht
14-02-2025 10:00 - 17:00
Hogeschool Utrecht - Utrecht
21-02-2025 10:00 - 17:00
Hogeschool Utrecht - Utrecht
07-03-2025 10:00 - 17:00
Hogeschool Utrecht - Utrecht
14-03-2025 10:00 - 17:00
Hogeschool Utrecht - Utrecht
19-03-2025 10:00 - 17:00
Hogeschool Utrecht - Utrecht
20-03-2025 10:00 - 17:00
Hogeschool Utrecht - Utrecht
21-03-2025 10:00 - 17:00
Hogeschool Utrecht - Utrecht
28-03-2025 10:00 - 17:00
Hogeschool Utrecht - Utrecht
04-04-2025 10:00 - 17:00
Hogeschool Utrecht - Utrecht
11-04-2025 10:00 - 17:00
Hogeschool Utrecht - Utrecht
25-04-2025 10:00 - 17:00
Hogeschool Utrecht - Utrecht
09-05-2025 10:00 - 17:00
Hogeschool Utrecht - Utrecht
16-05-2025 10:00 - 17:00
Hogeschool Utrecht - Utrecht
23-05-2025 10:00 - 17:00
Hogeschool Utrecht - Utrecht
06-06-2025 10:00 - 17:00
Hogeschool Utrecht - Utrecht
12-06-2025 10:00 - 17:00
Hogeschool Utrecht - Utrecht
13-06-2025 10:00 - 17:00
Hogeschool Utrecht - Utrecht
19-06-2025 10:00 - 17:00
Hogeschool Utrecht - Utrecht
20-06-2025 10:00 - 17:00
Hogeschool Utrecht - Utrecht
27-06-2025 10:00 - 17:00
Hogeschool Utrecht - Utrecht
Dit is een meerdaagse training

Kosten

Onderdeel Prijs
Trainingsprijs € 2.900,-
Opleidingskosten
€ 2.900,-
Incompany training

Op zoek naar een op maat gemaakte training voor jouw organisatie of team? Vraag dan de incompany training aan.

Aanvragen
Wachtkamer

Geen geschikte datum of locatie? Schrijf je in voor de wachtkamer. Dan houden we je op de hoogte van de nieuwe planning.

Inschrijven

Vragen?

Bel of mail ons gerust.

info@watdoejijmorgen.nl
088 - 2032832