Realistisch inzicht krijgen in je liftenbestand, inclusief certificering voor de machinekamer en liftschacht.

Opleidingskosten
€ 665,-

Omschrijving

Inzichtkrijgen in uw liftenbestand? Hoe staat het ervoor? Welke huidige en toekomstigekosten zijn ermee gemoeid?

Het beherenvan liften vraagt veel kennis van lifttechniek en liftspecifieke wetgeving.Voor een goed begrip van onderhoudscontracten, offertes en keuringsrapporten isimmers het juiste inzicht vereist. Bovendien is beheer niet alleen eenadministratieve bezigheid. Voor de fysieke controle van het onderhoud en de(noodzaak van) voorgestelde aanpassingen verdient het aanbeveling poolshoogtebij de lift te nemen. Maar voor het betreden van machinekamer en schacht moet je wel bevoegd zijn... Een slimmecombinatie: kennis en gecertificeerd worden!


Inhoud
Daarom worden in deze cursus twee verschillende zaken gecombineerd. Enerzijdsdragen we de meest elementaire kennis op het gebied van lifttechniek, wetgevingen liftbeheer over. Anderzijds behandelen we de procedures voor het veiligwerken rondom liftinstallaties in theorie en praktijk. Als cursistontvang je na afloop een pasje en een certificaat waarmee je kunt aantonen dat je voldoende onderricht bent om veilig te werken in machinekamer en schacht. Je kunt het geleerde dus na de cursus meteen in de praktijk brengen.


Programma
- algemenelifttechniek
- voorschriftenen juridische kaders
- richtlijnLiften
- beheeraspecten
- veiligwerken rondom liften

Doel van deze opleiding

Resultaten
- Je hebt kennis om effectief en realistisch liftbeheer toe te passen
- Je bent gecertificeerd om de machinekamer en de liftschacht te betreden