Verantwoord leren werken bij werkzaamheden in besloten ruimtes.

Opleidingskosten
€ 295,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

De deelnemers worden opgeleid om op een veilige en verantwoorde wijze te werken in besloten ruimtes.

Resultaat
Hiermee voldoen werkgever en deelnemers aan de door de Arbowet en de Arbeidsinspectie gestelde eisen van voldoende instructie en aantoonbaarheid.

Doelgroep
Werknemers die werkzaamheden in besloten ruimtes moeten uitvoeren

Doel van deze opleiding

 • Definitie besloten ruimte
 • Wet- en regelgeving besloten ruimtes
 • Herkennen van gevaren
  • Verstikkingsgevaar
  • Brand- en explosiegevaar
  • Gevaar voor bedwelming of vergiftiging
  • Bewegende delen
  • Beheersen van gevaren van elektriciteit
  • Vallen, uitglijden en vallende voorwerpen
 • Evalueren van bestaande situatie:
  • Onderzoek van de atmosfeer in een besloten ruimte
  • Van de ruimte, de omgeving en de toe te passen werkmethode
 • Beheersen van de risico's:
  • Beheersen van de atmosfeer in een besloten ruimte
  • Maatregelen in en rondom de besloten ruimte
  • Organisatorische maatregelen
  • Bedrijfshulpverlening
 • Meet- en overige apparatuur
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Betredingsprocedure op maat, op basis van de vastgestelde opzet