Sinds de invoering van de woningwet in 2015 moeten woningcorporaties in redelijkheid bijdragen aan het gemeentelijke volkshuistingsbeleid.  De afspraken hierover komen tot stand in overleg met de gemeente en de huurdersorganisatie en worden jaarlijks vastgelegd in de zogenaamde Prestatieafspraken.  

Opleidingskosten
€ 450,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

Inmiddels hebben de betrokken partijen praktijkervaring opgedaan en wordt duidelijk dat het maken van gedragen en goed werkende Prestatieafspraken best een complexe opgave kan zijn. Natuurlijk hangt dat ook van de situatie af: hoe duidelijk is de opgave, voelt men zich betrokken, tot wat is men in staat, hoe bekwaam en talrijk zijn de partners, is er onderling vertrouwen? En als de Prestatieafspraken er zijn, hoe zorgen we dan dat ze gaan werken, dat het commitment blijft, dat de inzet, samenwerking en de gewenste resultaten er komen?

Het is de kunst om een proces te ontwerpen en te doorlopen dat met al deze factoren rekening houdt. Die vormgeving heeft de wetgever vrijgelaten, wat in de praktijk tot veel verschillende trajecten heeft geleid. De ervaring daarmee kan nu dus ook worden vergeleken.

Resultaten
Na afloop heeft u begrippen om te kunnen reflecteren op het proces en de resultaten van Prestatieafspraken. U bent in staat om beter uw eigen strategie te bepalen en u kent de belangrijkste beïnvloedingsmogelijkheden van traject en uitkomsten. Uw casus is geanalyseerd, besproken en mogelijk uitgespeeld, zodat u met meer alternatieven en handelingscompetenties terugkeert in uw eigen praktijk.

Doelgroep
De training is bedoeld voor alle medewerkers, bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties die zich bezighouden met de Prestatieafspraken. Aan de training kunnen ook leden van huurdersorganisaties of medewerkers en bestuurders van gemeenten die betrokken zijn bij het maken van prestatieafspraken, aansluiten.

Docent
De training wordt verzorgd door drs. Erik Vermathen. Hij is veranderkundige en trainer, heeft veel ervaring in de volkshuisvesting en was de afgelopen jaren nauw betrokken bij de totstandkoming van Prestatieafspraken op diverse plekken in Nederland.

Doel van deze opleiding

In deze training staan we uiteraard stil bij de wettelijke kaders, maar gaan we vooral op zoek naar de elementen van een werkend proces en de juiste strategie om tot resultaten te komen in uw praktijk. We gebruiken daarvoor ervaringen uit de afgelopen jaren en bespreken actuele situaties en vraagstukken.

Werkwijze
De training duurt twee dagdelen en bestaat uit een mix van kennis en theorie afgewisseld met de praktijkvoorbeelden en ervaringen van deelnemers. We stellen zoveel mogelijk de leervraag van de deelnemers centraal en vragen hen casussen in te brengen.