Aan de slag met de elementaire processen van project management volgens PRINCE2.

Opleidingskosten
€ 1.265,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

PRINCE2® staat voor Projects In Controlled Environment en is een internationaal erkend project management framework. PRINCE2® biedt structuur met richtlijnen en hulpmiddelen voor het opstarten, initiëren, uitvoeren, beheersen en afsluiten van projecten. Het is een belangrijke standaard voor projectmanagement in veel bedrijven en organisaties. PRINCE2® Practitioner is het vervolg op de training PRINCE2® Foundation, en biedt een verdieping van de behandelde stof van de Foundation training. De training gaat in op de vraag hoe het theoretische kader van PRINCE2® in de dagelijkse praktijk toe te passen is, en heeft daarom een meer praktijk-georienteerd karakter. Aan de hand van een aantal case-studies en opdrachten leert u projectmatig werken aan de hand van de PRINCE2® methodologie.

Deze training is dan ook met name geschikt voor projectmanagers die enige jaren ervaring in de praktijk hebben, en een verdieping van hun kennis willen opdoen. De PRINCE2® methode is algemeen toepasbaar op alle typen projecten en is helder gestructureerd in een aantal nauwkeurig omschreven stappen. Deze training bereid je, met enige zelfstudie, uitstekend voor op het PRINCE2® Practitioner examen. Dit examen wordt aan het einde van de training afgenomen.

Resultaten

 • Een projectorganisatie en bijbehorende rollen in te richten volgens PRINCE2;
 • De procesgerichte benadering van de PRINCE2-methodiek te gebruiken;
 • Risico’s in een project te identificeren en te managen;
 • De randvoorwaarden te creëren voor het succes van uw project;
 • Een resultaatgerichte planning te maken op basis van PRINCE2®;
 • Projecten te starten, bewaken, bijsturen en afronden aan de hand van PRINCE2®;
 • Effectief om te gaan met een project in een continu veranderende omgeving en de daarmee veranderende Business Case zichtbaar en bespreekbaar te maken;
 • Het PRINCE2 Practitioner Examen te behalen (er is ook aanvullende zelfstudie vereist);
 • Starting Up a Project (SU);
 • Initiating a Project (IP);
 • Directing a Project (DP);
 • Controlling a Stage (CS);
 • Managing a Stage Boundary (SB);
 • Managing Product Delivery (MP);
 • Closing a Project (CP);
 • Certificering PRINCE2® Practitioner Certficaat.

Doelgroep
De training PRINCE2® Practitioner is bedoeld om inzicht te geven in de elementaire processen van Project Management, en is daarom met name geschikt voor:

 • Projectmanagers
 • Project Management Officers (PMO)
 • Programma managers Stuurgroepen

Doel van deze opleiding

Dag 1
09.00 - 10.30 Introductie, PRINCE2 Overview,
10.30 - 10.45 Koffiebreak
10.45 - 12.30 PRINCE2 Overview
12.30 - 13.30 Lunch
13.30 - 15.00 Uitleg Manual, Uitleg Practitioner Examen, Opdracht (Principes/Thema’s/Processen/Op-maat maken)
15.00 - 15.15 Koffiebreak
15.15 - 17.00 Presentatie Opdracht (Principes/Thema’s/Processen/Op-maat maken)
17.00 Zelfstudie

Dag 2
09.00 - 10.30 Herhaling dag 1 plus extra verdieping, Opdracht managementproducten
10.30 - 10.45 Koffiebreak
10.45 - 12.30 Presentatie Opdracht managementproducten
12.30 - 13.30 Lunch
13.30 - 15.00 Proefexamen 1
15.00 - 15.15 Koffiebreak
15.15 - 17.00 Bespreking Proefexamen.
17.00 Zelfstudie