Aan de slag met de elementaire processen van project management volgens PRINCE2.

Opleidingskosten
€ 1.265,-

Omschrijving

Voor wie:
De training PRINCE2® Practitioner is bedoeld om inzicht te geven in de elementaire processen van Project Management, en is daarom met name geschikt voor:

-Projectmanagers;
-Project Management Officers (PMO);
-Programma managers Stuurgroepen.

Training:
PRINCE2® staat voor Projects In Controlled Environment en is een internationaal erkend project management framework. PRINCE2® biedt structuur met richtlijnen en hulpmiddelen voor het opstarten, initiëren, uitvoeren, beheersen en afsluiten van projecten. Het is een belangrijke standaard voor projectmanagement in veel bedrijven en organisaties. PRINCE2® Practitioner is het vervolg op de training PRINCE2® Foundation, en biedt een verdieping van de behandelde stof van de Foundation training. De training gaat in op de vraag hoe het theoretische kader van PRINCE2® in de dagelijkse praktijk toe te passen is, en heeft daarom een meer praktijk-georienteerd karakter. Aan de hand van een aantal case-studies en opdrachten leert u projectmatig werken aan de hand van de PRINCE2® methodologie. Deze training is dan ook met name geschikt voor projectmanagers die enige jaren ervaring in de praktijk hebben, en een verdieping van hun kennis willen opdoen. De PRINCE2® methode is algemeen toepasbaar op alle typen projecten en is helder gestructureerd in een aantal nauwkeurig omschreven stappen. Deze training bereid je, met enige zelfstudie, uitstekend voor op het PRINCE2® Practitioner examen. Dit examen wordt aan het einde van de training afgenomen.

Doel van deze opleiding

Programma:
Dag 1
9.00 – 10.30Introductie, PRINCE2 Overview,
10.30Koffiebreak
10.45 – 12.30 PRINCE2 Overview
12.30Lunch
13.30 – 15.00 Uitleg Manual, Uitleg Practitioner Examen, Opdracht (Principes/Thema’s/Processen/Op-maat maken)
15.00Koffiebreak
15.15 – 17.00 Presentatie Opdracht (Principes/Thema’s/Processen/Op-maat maken)
17.00Zelfstudie
Dag 2
9.00 – 10.30Herhaling dag 1 plus extra verdieping, Opdracht managementproducten
10.30Koffiebreak
10.45 – 12.30 Presentatie Opdracht managementproducten
12.30Lunch
13.30 – 15.00 Proefexamen 1
15.00Koffiebreak
15.15 – 17.00 Bespreking Proefexamen.
17.00Zelfstudie

Resultaten:
De kennisdoelstelling is om de deelnemer de volgende onderwerpen te laten herkennen, beschrijven en toepassen:
-Een projectorganisatie en bijbehorende rollen in te richten volgens PRINCE2;
-De procesgerichte benadering van de PRINCE2-methodiek te gebruiken;
-Risico’s in een project te identificeren en te managen;
-De randvoorwaarden te creëren voor het succes van uw project;
-Een resultaatgerichte planning te maken op basis van PRINCE2®;
-Projecten te starten, bewaken, bijsturen en afronden aan de hand van PRINCE2®;
-Effectief om te gaan met een project in een continu veranderende omgeving en de daarmee veranderende Business Case zichtbaar en bespreekbaar te maken;
-Het PRINCE2 Practitioner Examen te behalen (er is ook aanvullende zelfstudie vereist);
-Starting Up a Project (SU);
-Initiating a Project (IP);
-Directing a Project (DP);
-Controlling a Stage (CS);
-Managing a Stage Boundary (SB);
-Managing Product Delivery (MP);
-Closing a Project (CP);
-Certificering PRINCE2® Practitioner Certficaat.