Leer wat de verschillende risico's op het dak zijn en hoe je een RI&E maakt.

Opleidingskosten
€ 860,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

In veel gevallen kan een dakaannemer of beheerder een standaard plat dak op veiligheidsrisico’s beoordelen en een dak-RI&E opstellen. In deze cursus worden de verschillende risico’s op het dak besproken en worden de deelnemers getraind in het maken van een dak-RI&E.

Doelgroep
  • Kader- en staffunctionarissen van dakbedekkingsbedrijven en toeleveranciers
  • Beheerders, opzichters en adviseurs
  • Arbo-coördinatoren van gemeenten en corporaties

Doel van deze opleiding

  • Wettelijk kader, methodieken risico-inventarisatie en evaluatie
  • Regelgeving veiligheidsvoorzieningen op bestaande platte daken
  • Risicovolle situaties op daken
  • Uitvoeren van inventarisaties op daken
  • Opstellen van een complete dak-RI&E
  • Opzet Plan van Aanpak veilig werken op hoogte