Dit is een vervolgtraining om je certificaat Omgaan met agressie te verlengen.

Opleidingskosten
€ 285,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

Het uitgangspunt bij de training Fysieke weerbaarheid is het voorkomen van fysiek optreden en omgaan met emotioneel en agressief gedrag, indien dit niet kan professioneel en gepast fysiek optreden binnen de wettelijke kaders.

Resultaat

 • Te handelen binnen de wettelijke kaders
 • Fysieke weerbaarheid en Veiligheidstechnieken toe te passen
 • Loskomen en een veilige afstand innemen
 • Vroeg signaleren van oplopende spanning
 • Omgaan met eigen spanning
 • Een gesprek beeindigen
 • Herkennen van emotioneel en agressief gedrag
 • Omgaan met emotioneel gedrag
 • Omgaan met agressief gedrag
 • Preventief handelen en risico inschatting
 • Herkennen van grensoverschrijdend gedrag

De kosten van de training worden afgeboekt op het centrale budget. (Dit geldt voor medewerkers van Eigen Haard)

Doel van deze opleiding

In deze training ligt de nadruk op het leren toepassen van de wettelijke kaders m.b.t. fysieke weerbaarheid en persoonlijke veiligheidstechnieken.

 • Kennismaking, ervaringen met emotioneel en agressief gedrag en leerwensen
 • Herkennen van emotioneel en agressief gedrag
 • Omgaan met emotioneel gedrag
 • Omgaan met agressief gedrag
 • Herkennen van persoonlijke grens
 • Kaders Fysiek optreden & weerbaarheid
 • Handelen bij fysieke agressie
 • Persoonlijke veiligheidstechnieken en bevrijdingstechnieken
 • Innemen van een veilige afstand
 • Gesprek beëindigen en afronden
 • Tips voor de praktijk en evaluatie

Oefen met een acteur

 • Oefenen met verschillende persoonlijke veiligheidstechnieken
 • Persoonlijke leerdoelen
 • Gesprekstechnieken