Hoe werkt het beoordelen en berekenen van de huursom volgen het Woningwaarderingsstelsel?

Opleidingskosten
€ 425,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

Tijdens deze training krijgen de deelnemers uitgelegd aan de hand van de meest recente regelgeving hoe het Woningwaarderingsstelsel werkt. Van het berekenen op oppervlakken tot het interpreteren van extra luxe met daarbij de plus- en minpunten van de omgeving, alles wordt doorgenomen. De Basishandleiding Zelfstandig Wonen van de Huurcommissie is hierbij de leidraad. De gevolgen van de koppeling van het Energielabel en de wijzigingen die dit heeft op het formulier en de manier van invullen worden ook toegelicht. Overige aandachtspunten zijn: herijking van punten als gevolg van groot onderhoud of toekenning van punten als gevolg van Zelf Aangebrachte Voorzieningen.

Resultaten

  • De deelnemers hebben inzicht in het Woningwaarderingsstelsel 2015;
  • Kennen de deelnemers de mogelijkheden en onmogelijkheden m.b.t. de beoordelingssystematiek van de Huurcommissie;
  • Zijn de deelnemers in staat een oppervlakteberekening en een puntenwaardering te maken;
  • Hebben de deelnemers inzicht in het tot stand komen van de huursom van een woning.