Hoe ga je om met zelfstandig aangebrachte voorzieningen, en wat zegt de wet?

Opleidingskosten
€ 275,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

Hoe ga je als verhuurder om met de 'klussende' huurder? Bied je de huurder veel vrijheid of leg je het aanbrengen van voorzieningen door de huurder aan banden? De wet geeft een kader en daarbinnen heb je als verhuurder een bepaalde mate van vrijheid om het ZAV-beleid vorm te geven. Welke voorzieningen sta je als verhuurder toe en welke niet, en waarom? Wanneer heeft een huurder recht op een vergoeding en kan een ZAV worden 'overgenomen' door een opvolgend huurder? Hoe zit het verder met voorzieningen voor gehandicapten die in het kader van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning worden aangebracht? Deze en jouw eigen vragen worden tijdens de workshop behandeld.

Doelgroep
Medewerkers vastgoed, verhuurmakelaars, opzichters en woonconsulenten die in hun dagelijkse praktijk vragen over ZAV’s moeten beantwoorden.

Doel van deze opleiding

  • Juridischkader (toestemming onder voorwaarden, wegneemrecht, wegneemplicht)
  • Onroerende /roerende zaken
  • ZAV enonderhoud
  • ZAV enmutatie ("overname”)
  • Vergoedingsregeling
  • (Gevolg)schade
  • Rechtspraaken praktijkvoorbeelden

Werkwijze
Let op: Voordat je gaat deelnemen aan een workshop huurrecht moet je kunnen aantonen dat je op de hoogte bent van de theorie. Dit kan middels het bewijsstuk die je ontvangt na afronding van de e-learning huurrecht (gratis voor leden, € 15,- voor niet-leden) of een bewijsstuk van de training Huurrecht Introductie (niet ouder dan 2 jaar).