Deze training geeft je de juridische kennis om mutatiewoningen en ZAV vragen af te handelen.

Opleidingskosten
€ 525,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

De huurder heeft een klusrecht en de verhuurder heeft een zware zorgplicht met betrekking tot de goede staat van de woning. Hoe zitten de rechten en plichten van de huurder en de verhuurder in elkaar?

Doel van deze opleiding

  • Rechten en plichten van huurder en verhuurder bij de mutatie en ZAV
  • Voor wie is welk onderhoud? Welke onderhoudsverplichtingen heeft de verhuurder en welke de huurder? Voor wie is het onderhoud aan de ZAV? Wat doe je met te luxe voorzieningen en wanneer en hoe sluit je onderhoud uit? In het kader hiervan wordt het Besluit Kleine Herstellingen behandeld.
  • Meeneemrecht en wegbreekplicht. In welke staat moet de huurder de woning opleveren?
  • Bewijslast voor verhuurder en opnamestaten
  • Klusrecht van de huurder. Wettelijke regels en voorwaarden bij Zelf Aangebrachte Voorzieningen. Wat staat er in de wet? Wat kan je wel/niet afspreken met de huurder?
  • Overnemen/verwijderen van roerende en onroerende zaken
  • Schade en schaderegels. Gebruikersrisico, eigenaarsrisico en verzekeraars.
  • Recht op vergoedingen bij ZAV.
  • En ook: recht of tijdelijke huurprijsvermindering (of vergoeding van schade aan inboedel) bij onderhoud of renovatie door verhuurder?