Vastgoed en projectontwikkeling staat voor de omvangrijke opgave om bestaande en nieuwe woningen toekomstbestendig en duurzaam te maken: woningen die passen bij de veranderende huurders en maatschappij. Verduurzaming en digitalisering van huurwoningen met oog voor de belangen van de huurders vraagt van jou om creatief denken en zoeken naar passende oplossingen.

Wat betekent dit voor mij?

Voor een succesvolle uitvoering van verduurzamings- en renovatieprojecten is kennis over en draagvlak van de huurders nodig. Andere huurders betekenen andere behoeften, belangen en interactie. Het uitvoeren van deze projecten vraagt daarom steeds meer om sociale projectbegeleiding, naast technisch projectmanagement. Essentieel voor jouw functie is dat jij de verschillende doelgroepen in de wijk kent, begrijpt en weet wat hun behoeften zijn voor hun woning en leefomgeving. Samenwerking met jouw collega’s van sociaal beheer is hierbij van onschatbare waarde. Zij kennen de wijk en de huurders als geen ander en kunnen voor de start van een project waardevolle informatie geven over wat huurders in beweging brengt en waar weerstand te verwachten is.

Ook voor het ontwikkelen en bouwen van huurwoningen is sociaal-maatschappelijk bewustzijn noodzakelijk. Het vertalen van behoeften in passende huurwoningen draagt bij aan de leefbaarheid in de wijk. Hiervoor is afstemming met en draagvlak van de huurders noodzakelijk. Weet jij wat de wensen van de verschillende doelgroepen zijn voor hun woning en leefomgeving?

Tips voor het creëren, renoveren en onderhouden van woningen:

  • Verdiep je in de behoeften en belangen van de verschillende doelgroepen in de wijk.
  • Organiseer bewonersgroepen voor afstemming en draagvlak.
  • Werk samen met collega’s van sociaal beheer.
  • Heb oog en oor voor alle zorgen en belangen van huurders en zoek naar de achterliggende redenen.
  • Wees je bewust van je eigen (voor)oordelen en interpretaties.
  • Bekijk voorbeelden zoals: Ouderenhuisvesting: voor én door senioren.
In beeld

In deze video vertelt Touria Taalabi over haar werk als projectconsulent bij Zayaz, als schakel tussen huurder en organisatie.

Veranderende huurder Dame praat