Bij Wijk- en gebiedsbeheer heb je veel contact met huurders. Vaak ben jij het eerste contactpunt van de huurder met de corporatie.

Verandering in klantcontact
Tegenwoordig vindt het merendeel van de communicatie tussen huurders en corporatie plaats via mail en apps. De medewerkers in de wijk zijn vaak de eerste persoonlijke contacten die huurders hebben met de corporatie. Huurders kunnen jou benaderen met vragen en opmerkingen. Het is handig als jij weet welke huurdersapps er worden gebruikt bij jouw corporatie en hoe deze werken. Dan kan jij de huurders hiermee helpen en hen verwijzen naar de juiste app en loket.

Samenwerken via apps
Face-to-face contact met collega’s wordt steeds minder. Afspraken, werkbonnen en taken gaan niet meer mondeling maar via mail en apps. Dit betekent niet dat communiceren minder belangrijk wordt. Sterker nog, dit wordt steeds belangrijker. Maar de wijze van communiceren verandert. Het vindt steeds vaker plaats op afstand, zelfs met je directe manager. Denk aan video bellen, telefonisch vergaderen, e-mail en chats. Het constructief communiceren op afstand is een competentie die komende jaren noodzakelijk is.