De veranderende huurder en samenstelling van doelgroepen binnen wijken beïnvloeden de dienstverlening van corporaties en stellen andere eisen aan medewerkers, systemen en organisatie. Wat is de visie van jouw corporatie op haar maatschappelijke taak en hoe draag je deze uit naar je medewerkers?

Waarom is leren in jouw vakgebied belangrijk?

Er zijn vaak diverse leiderschaps- of managementopleidingen te volgen binnen je corporatie waarin je leert hoe leiding te geven of te sturen. De toepassing naar de praktijk is echter cruciaal. Lerend werken is daarbij een belangrijk uitgangspunt: hoe zorg je als leidinggevende voor voldoende reflectie en feedback op het werk? Hoe zorg je ervoor dat er voldoende tijd is om te leren van gemaakte fouten in het proces? Daar zelf het goede voorbeeld in zijn is essentieel. Je leiderschap krijgt pas echt vorm in de praktijk; hoe vaak haal je persoonlijke feedback op bij je medewerkers? Vaak vinden collega's het best spannend om jou als bestuurder aan te spreken. Wanneer je jezelf dit realiseert, kan het je veel opleveren wanneer je zelf actief op zoek gaat naar wat medewerkers vinden en nodig hebben! Omgaan met de belangrijkste opgaven leer je niet altijd in een opleiding. Zoek daarom collega-bestuurders actief op. Op duurzaamheid bepaalt niet de corporatie maar de gemeente in de wijktransitieplannen welke duurzame energiebron per wijk wordt ingezet en in welk tempo een wijk aardgasvrij wordt. De corporatie is steeds meer afhankelijk van de omgevingsvoorwaarden waar het vastgoed zich bevindt. Dit betekent dat jij als bestuurder of manager al werkende leert hoe je hiermee omgaat en dit vertaalt naar je mensen. Daarnaast heeft digitalisering veel impact op de dagelijkse werkzaamheden van de medewerkers van de corporatie. Het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden wordt daarmee het succes voor de toekomst. Op welke manier zet je dit aan bij je medewerkers? Hoe zorg je dat kennis wordt uitgewisseld? Ga daarover met elkaar in gesprek en faciliteer dat als bestuurder!

Hoe werkt dit in de praktijk?

Leren hoeft niet moeilijk te zijn. Hoe? Bekijk de video en de afbeeldingen hieronder voor mooie praktijkvoorbeelden.

Leren van en met collega's

Bekijk hier hoe Nijestee leert van en met collega's van Warmtestad en de gemeente Groningen.

Leren van je dagelijkse werk

Bekijk hier hoe 'thuis (Eindhoven) klantwaarde toevoegt door leren en verbeteren op de werkvloer