Corporaties hebben steeds vaker te maken met agressie en/of verward gedrag. Schelden, uitdagen, beledigende taal of een dreigende houding: helaas maken medewerkers binnen corporaties dit regelmatig mee.

Agressie

Agressie is niet acceptabel en wordt niet getolereerd. Corporaties doen er alles aan om dit te voorkomen. Met duidelijke huisregels en een goede houding naar huurders en bezoekers toe is veel agressie en geweld te voorkomen. Toch heeft 45 procent van de medewerkers van corporaties regelmatig te maken met uitingen van agressie en geweld. Bekijk de FLOW Arbo Portal voor meer informatie over hoe je kunt reageren op agressieve situaties en wat je moet doen na een agressie-incident.

Verward gedrag

In het contact met huurders krijg je steeds vaker te maken met verward gedrag. Denk aan mensen die lijden aan een psychische aandoening of dementie, een verslaving hebben of om andere redenen verward gedrag laten zien.

Voor medewerkers en leidinggevenden van corporaties is een toolkit beschikbaar. Deze toolkit bevat hulpmiddelen om jou te ondersteunen in situaties met mensen met verward gedrag. Je vindt er hulpmiddelen om verward gedrag te herkennen en handvatten hoe hierop te reageren. Ook vind je informatie hoe je hulpverlening inschakelt, overlast kunt aanpakken en hoe te handelen tijdens en na crisissituaties.

Verward Gedrag
Hulp

Vragen?

Wil je meer weten over de mogelijkheden in jouw vakgebied of over een opleiding? Vraag het aan onze experts. Klik hier om contact op te nemen met de helpdesk van watdoejijmorgen.nl