Als technisch medewerker zie je soms zorgelijke dingen. Signalen die bijvoorbeeld kunnen duiden op mishandeling, vervuiling, eenzaamheid of vreemd gedrag. Wat doe jij met de signalen die je daar oppikt?

Opleidingskosten
€ 650,-

Omschrijving

In je werk als technischmedewerker kom je voor allerlei zaken bij de bewoners in huis of ben je vaakaanspreekpunt voor uitvoerders die in jullie woningen werken. Achter de voordeurkom je van alles tegen; vervuiling, ‘vreemd’ gedrag, armoede kortom allerleisignalen dat het niet goed gaat met een bewoner. Wat kun je eigenlijk allemaalzien aan mensen en hoe zorg je ervoor dat zorgelijke signalen bij de juisteprofessionals terecht komen? Om dit gedegen te doen, is meer nodig dan alleenmaar een technische achtergrond. Daar helpt deze training bij.

Resultaat

Nadeze training:

 • Je weet watzorgsignalen zijn, hoe je verschillende signalen herkent en concreet doormeldt;
 • Je hebt basiskennisper onderwerp waar signalen op kunnen wijzen en leert werken met designalenkaart
 • Je hebt algemenevaardigheden hoe je je opstelt bij bewoners met zorgsignalen en je kent debelangrijkste do’s en dont’s.

Doelgroep

Technisch medewerkers met huurdercontacten zoals vakmannen, opzichtersen projectmedewerkers.


Doel van deze opleiding

Programma

Dag 1

 • Wat zijnzorgsignalen?
 • Wat maaktsignaleren soms lastig? Melden of nog niet?
 • Signalen in delevensgebieden van een mens
 • Vervuiling enverwaarlozing van de woning; werken met de clutter-scale
 • Psychischeklachten; gedrag leren beschrijven
 • Zorgelijkesignalen bij oudere huurders; eenzaamheid, dementie
 • Signalen van huiselijkgeweld;
 • Het werken met eensignalenkaart
 • Concreet doorgevenen terugkoppeling

Dag 2

Indeze halve dag komt al het geleerde samen. Praktijkcasussen worden door eentrainingsacteur uitgewerkt samen met beeldmaterialen. Hierbij leren we allerleisignalen te achterhalen en krijg je handvatten in do’s en dont’s bij dergelijkesituaties met een bewoner.

Werkwijze

Tijdens de cursus krijg je uitleg over het leren herkennen van signalen achter devoordeur. Je leert de meer sociaalmaatschappelijke problemen herkennen zoals verwaarlozing, vervuiling,psychiatrische kwetsbaarheid en vermoedens van huiselijk geweld, verslaving ofdementie.

Daarnaast krijg je handvatten om datgene wat je ziet zo concreetmogelijk door te geven aan interne collega’s en informatie wat er met zulkesignalen gedaan wordt.

In de cursus wordt gewerkt met allerlei beeldmateriaal uit hetdagelijks werk van de technisch medewerker. Neem laptop of tablet mee zodat daar tijdens decursus mee gewerkt kan worden.