Ben jij op de hoogte van alle btw-aspecten voor corporaties?

Opleidingskosten
€ 375,-

Omschrijving

Btw speelt een steeds grotere rol bij woningcorporaties. Hierdoor ontstaan kansen, maar zeker ook risico's! De Belastingdienst controleert periodiek of de btw juist en volledig is verantwoord. Zorg dat je meer gevoel krijgt bij de juistheid van de aangifte die u hebt opgesteld en/of ingediend.

Resultaat:
Na deze training:
 • kun je beoordelen welke activiteiten belast zijn met btw
 • weet je wanneer je btw als voorbelasting in aftrek kunt brengen
 • kan je risico's bij een btw-aangifteproces herkennen en onder controle houden
 • ken je de hoofdlijnen van de wet ketenaansprakelijkheid

Na verwerking in de administratie en een juiste belastingaangifte kan een eventuele belastingcontrole met vertrouwen tegemoet worden gezien.

Doelgroep:
Deze training richt zich op medewerkers van financiële afdelingen die basiskennis over btw willen opdoen.

Werkwijze:
In deze training worden praktische tips gegeven om te komen tot een optimaal aangifte-proces. De docent draagt praktische oplossingen aan voor tal van btw-problemen en adviseert hoe te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Veel voorkomende en kostbare fouten worden behandeld en eveneens worden er tips gegeven voor btw-besparingen. Er is altijd ruimte voor het uitwisselen van praktijkervaringen door cursisten en docent.

Doel van deze opleiding

Programma

Het programma van de training bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Hoe werkt de btw?
 • Tarieven en vrijstelling
 • Btw aangifte en boekhoudkundige verwerking
 • Factuurvereisten bij in- en verkoopnota's
 • Wet ketenaansprakelijkheid/btw-verleggingsregeling
 • Verwerving onroerende zaken: btw of overdrachtsbelasting
 • Corporatie activiteiten die belast zijn met btw
 • Btw bij nieuwbouw, onderhoud en verhuur van bedrijfspanden
 • De herziening van btw op onroerende zaken
 • Pro rata regeling