Voor alle medewerkers die met de jaarrekening te maken hebben of hierin geïnteresseerd zijn.

Opleidingskosten
€ 445,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

Voor medewerkers, Raden van Commissarissen en leden van de OR blijft het ieder jaar lastig om de jaarrekening van de corporatie te lezen en te interpreteren. Wat zeggen al die cijfers nu eigenlijk? Hoe ziet de wereld achter de cijfers eruit? Hoe staan we er in financieel opzicht voor? Welke informatie haal je uit de jaarrekening? Stel je jezelf ieder jaar weer deze vragen dan is deze training zeker iets voor jou. Tijdens de training staat jouw eigen jaarrekening centraal. Na deze training ben je in staat jouw eigen jaarrekening te lezen en te doorgronden.

Resultaten

 • Je kent het begrippenkader
 • Je kent de opbouw van de balans
 • Je weet hoe jouw corporatie haar bezittingen waardeert
 • Je begrijpt hoe jouw jaarrekening tot stand is gekomen
 • Je kent de onrendabele top van de organisatie
 • Je kent de financiële weerbaarheid van jouw corporatie

Doelgroep
Alle medewerkers van de organisatie die met de jaarrekening te maken hebben of hierin geïnteresseerd zijn, Raden van Commissarissen en leden van de OR.

Extra bijzonderheden
Neem ter voorbereiding een recente jaarrekening en begroting van je eigen organisatie (of opdrachtgever) mee.

Doel van deze opleiding

 • Vormen van verslaglegging
 • Opbouw jaarverslag
 • Behandeling balansposten
 • Behandeling waarderingsgrondslagen, bedrijfswaarde, beleidswaarde, marktwaarde in verhuurde staat en onrendabele investeringen
 • Hoe komt het jaarresultaat tot stand?
 • Behandeling winst- en verliesrekening
 • Analyse financiele positie, solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit en werkkapitaal
 • RJ 645