Verken in 1 dag de belangrijkste fiscale aspecten voor de corporatiesector.

Opleidingskosten
€ 595,-

Omschrijving

De impact van fiscaliteiten voor corporaties is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Waar eerder al belastingverzwarende maatregelen waren genomen op het gebied van de omzet- en overdrachtsbelasting, zijn corporaties met ingang van 1 januari 2008 integraal vennootschapsbelastingplichtig geworden. Tot nu toe hebben echter vrij weinig corporaties ook daadwerkelijk vennootschapsbelasting (vpb) betaald.

Corporaties komen de komende jaren toch echt in toenemende mate in een Vpb betalende positie terecht. Omdat het vaak om aanzienlijke bedragen gaat, beïnvloedt dit bijvoorbeeld ook direct de investerings- en financieringsbeslissingen en de liquiditeitsprognoses van jouw corporatie. De Vpb kan en mag dus niet (langer) ‘iets’ zijn wat alleen bij de financiële afdeling (of controller) is belegd. Het moet een integraal en volwaardig onderdeel zijn van de bedrijfsvoering en verdient dan ook de volle aandacht van jou als toezichthouder, directeur- bestuurder en controller. De noodzaak tot fiscale sturing en beheersing op ‘board niveau’ is daarmee groter dan ooit.

Resultaat:
Na de training:

  • Kun je de juiste vragen stellen over de Vpb onderwerpen van jouw corporatie
  • Heb je inzicht in de Vpb kansen en risico's van jouw organisatie
  • Kun je de fiscale positie in de jaarrekening van jouw corporatie doorgronden
  • Ben je in staat adequate fiscale beheersingsmaatregelen te treffen
Doelgroep:
Deze training is geschikt voor senior medewerkers van de financiële afdeling, directeur/bestuurder, Leden van de Raad van Commissarissen, Leden van de Raad van Toezicht, controllers en managers. (Aanvangsniveau HBO en trainingsniveau HBO/WO).


Doel van deze opleiding

Programma:
Het programma van deze training bevat onder andere de volgende onderwerpen:
  • Relevante Vpb ‘basics’ voor corporaties
  • Uitleg fiscale positie in jaarrekening
  • Fiscale planningsmogelijkheden
  • Koppeling andere aspecten bedrijfsvoering
  • Mogelijke fiscale beheersingsmaatregelen