Type opleiding
Klassikaal
Duur
1 dag
Opslaan
Opslaan als favoriet Opgeslagen als favoriet

Omschrijving

Senioren (moeten) langer thuiswonen en aandachtgroepen gaan weer zoveel mogelijk thuiswonen. Maar dat gaat niet zomaar. Welke landelijke programma’s zijn er (onder andere WOZO, Etvi, Wet versterking regie volkshuisvesting, IZA, GALA), hoe hangen die met elkaar samen, hoe zit de financiering van zorg en zorgvastgoed nu en in de toekomst in elkaar en wie heeft welke rollen en verantwoordelijkheden. Wat is de rol van de corporatie en van strategische stakeholders (gemeenten, zorgaanbieders, zorgkantoor, Provincie e.a.). Duidelijk is dat niemand deze uitdagingen alleen kan oplossen, domeinoverstijgende innovatie, tussenwoonvormen en samenwerking is nodig. In deze interactieve kennis en inspiratiesessie maak je kennis met al deze aspecten. Verder gaan we in op een aantal voorbeelden uit de praktijk van zowel de trainer als van de deelnemers.

Resultaat
Na deze kennis en inspiratiesessie heb je kennis van de diverse landelijke programma’s, maar ook van trends en ontwikkelingen omtrent de huisvestingsopgaven, in relatie tot de ondersteuningsbehoefte, voor senioren en aandachtsgroepen. Zo ben je beter in staat om hiermee zowel binnen de corporatie als in gesprek met samenwerkingspartners (als zorg-welzijnspartijen en gemeenten) mee aan de slag te gaan. Ook kunnen een aantal voorbeelden uit de praktijk van de deelnemers ingebracht worden om te bespreken en uit te diepen.

Doelgroep
Deze training is echt iets voor jou als je als medewerker bezig bent met de strategische en tactische vraagstukken rondom Wonen-Welzijn-Zorg(vastgoed) en het langer thuiswonen van senioren en weer thuiswonen van aandachtsgroepen.

Doel van deze opleiding

Inleiding over:
  • Landelijke context (Een thuis voor iedereen, Wonen en Zorg voor Ouderen, scheiden wonen en zorg, woonzorgvisies, wet versterking regie volkshuisvesting e.a.);
  • Het speelveld van wonen (met en zonder zorgvraag) van senioren en aandachtsgroepen;
  • Wonen, wonen met zorg en zorgvastgoed;
  • Benodigde innovatie: innovatieve tussen-woonvormen, VPT/MPT, e-health en domotica, doorstroming op de woningmarkt, knellende systemen rollen en samenwerking;
  • Wat zijn de gevolgen van alle ontwikkelingen en wat betekent dit voor corporaties;
  • Interactieve werkvorm over de opgaves en rol/positie van de corporatie;
  • Afronding.
Werkwijze
De training bestaat uit een informatief deel (Via een kennispresentatie met de mogelijkheid tot interactie) en een interactief deel waarin je met de groep aan de slag gaat. De trainer is een expert op het gebied van Wonen-Zorg-Welzijn met een focus op (organisaties en samenwerkingsverbanden gericht op) ouderen en mensen met een beperking. Hij werkt veel voor corporaties, zorgaanbieders, kenniscentra en overheden en is lid van de RvC van een corporatie. De trainer kan putten uit jarenlange ervaring en vindt de interactie met elkaar van groot belang.

Planning

Datum Tijd Locatie Aanmelden
24-09-2024 Startgarantie
10:00 - 16:00
Utrecht
Aanmelden
Datum, tijd & locatie
24-09-2024 10:00 - 16:00
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
Startgarantie

Kosten

Onderdeel Prijs
Trainingsprijs € 525,-
Arrangementskosten € 85,-
Opleidingskosten
€ 525,-
Incompany training

Op zoek naar een op maat gemaakte training voor jouw organisatie of team? Vraag dan de incompany training aan.

Aanvragen
Wachtkamer

Geen geschikte datum of locatie? Schrijf je in voor de wachtkamer. Dan houden we je op de hoogte van de nieuwe planning.

Inschrijven

Vragen?

Bel of mail ons gerust.

info@watdoejijmorgen.nl
088 - 2032832