Type opleiding
Klassikaal
Duur
6,5 dag
Opslaan
Opslaan als favoriet Opgeslagen als favoriet

Omschrijving

De sociaal beheerder/woonconsulent heeft binnen de corporatie de belangrijke rol van tactische en uitvoerende professional op het gebied van leefbaarheid, overlast en wijkgericht samenwerken. Daardoor houdt de woonconsulent zich bezig met ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken. Het is een veelzijdige rol: enerzijds ben je praktisch aan het werk met huurders om de leefbaarheid te vergroten, zelfregie te stimuleren en overlast aan te pakken. Anderzijds ben je in diverse netwerken aan de slag met oog voor de doelen van de corporatie. Vanuit deze rol ben je samenwerkingspartner voor ketenpartners binnen het sociaal domein, gemeente, politie en de gezondheidszorg.

Om deze rol goed te kunnen vervullen, leren we je jouw eigen werkgebied te bekijken en analyseren, zodat je van daaruit praktisch aan het werk kunt, samen met huurders en interne collega’s. Na deze vakopleiding kun je aan het werk als sociaal beheerder/woonconsulent.

Wat maakt deze leergang anders?
Oplossingen voor vraagstukken in jouw wijk liggen steeds vaker niet altijd binnen jouw expertise (alleen). Bijzonder in deze leergang is dan ook dat alle modules starten vanuit de uitgangspunten: integraal samenwerken, diversiteit en inclusie. Je leert de expertisegebieden van ketenpartners kennen, net als elkaars disciplines en mogelijkheden. En je leert hoe je samen tot de beste oplossingen komt, gericht op het stimuleren van een inclusieve wijk en passend bij de diversiteit. Hiermee verandert jouw visie en aanpak structureel: vanuit de basis kijk je over de grenzen van jouw eigen vakgebied en zet je het integraal samenwerken in in je dagelijkse praktijk.

Resultaten
Na het volgen van deze leergang:

 • Weet je alles over het vakgebied van het sociaal beheer
 • Kun je leefbaarheidsproblemen signaleren, planmatig wijkgericht werken en weet je hoe je overlast aanpakt.
 • Kun je integraal samenwerken met je ketenpartners
 • Heb je kennis m.b.t. kwetsbare huurders en handvatten voor inclusie bij participatie
 • Ken je de methodes om huurders zelf de regie te laten pakken en voor het vergroten van de leefbaarheid.
 • Weet je alles op het gebied van huurrecht in jouw vakgebied
 • Heb je integrale juridische kennis m.b.t. onderwerpen op het gebied van wonen, overlast, leefbaarheid en de zelfregie van burgers.
 • Heb je toepasbare kennis m.b.t. financiële stromen binnen het sociaal domein en in integraal wijkgericht werken.

Doelgroep
Deze opleiding richt zich op (startende) woonconsulenten/sociaal beheerders en op die corporatiemedewerkers die een doorgroei naar de functie van woonconsulent willen maken. Deze opleiding biedt ook een stevige basis voor medewerkers die vanuit bijv. gemeente, zorg en welzijn de stap willen maken naar een functie binnen een corporatie.

De leergang is op HBO-denk en werkniveau

Deze leergang is ontwikkeld met een financiële bijdrage van FLOW en het ESF.

Doel van deze opleiding

Voorbereiding
Voorafgaand aan de leergang hebben we een telefonische intake en worden een DISC-test en een leertest afgenomen. Er wordt je gevraagd om een persoonlijk en inhoudelijk ontwikkeldoel te formuleren waaraan je tijdens de opleiding werkt. Je wordt hierbij ondersteund door de studiebegeleider die gedurende de hele opleiding aan de leergang verbonden is en op diverse momenten in de leergang meedenkt en adviseert bij de uitwerking van jouw leerdoelen.

Voorafgaand aan de leergang vragen wij je om de e-learning Huurrecht en, indien je nieuw bent in de corporatiesector, de e-learning Oriëntatie volkshuisvesting te maken. De e-learnings vind je na inschrijving van de leergang in je profiel onder het blok mijn training. Daarnaast is er een reeks facultatieve e-learnings, podcasts, MOOC’s en artikelen beschikbaar om meer verdiepend op persoonlijke leervragen door te gaan. Deze krijg je gedurende de leergang toegestuurd.

Dag 1
Ochtend: De basis van het sociaal beheer
 • Vakmanschap als sociaal beheerder; aandachtsgebieden
  • Overlast
  • Kwetsbare doelgroepen
  • Integraal werken
 • Het werken aan leefbare wijken/woonregio's
 • Studiebegeleiding

Middag: Wetgeving

 • Huurrecht & de woningwet
 • Rechten & plichten; goed huurderschap
 • Bijzondere huurtoewijzing & contractvormen

Dag 2
Ochtend: Sociaal beheer en nader bekekenI

 • Wijksociologie: zicht op leefbaarheid
 • Welke methoden voor wijkaanpak zijn er?
 • Wijkgerichte draagkracht vertalen in een eigen wijkplan

Middag: Aandachtsgebied overlast, wetgeving

 • Soorten overlast & woonfraude
 • Outreachende preventief werken aan overlast
 • Stappenplan; preventie, bemiddeling, handhaving en dossieropbouw
 • Juridische aanpak overlast vanuit huurrecht

Dag 3
Ochtend: Aandachtsgebied OverlastII, integrale wetgeving

 • Samenwerking bij overlast
 • Gedragsaanwijzing; vrijwillig en verplicht
 • Integrale wetgeving aanpak overlast; verplichte GGZ, woningwet, bestuursrecht, politierecht, huisrecht en recht op binnentreding.=
 • Praktijkcasustieken

Middag: Aandachtsgebied kwetsbare doelgroepenI

 • Studiebegeleiding
 • Kwetsbare doelgroepen; ken je bewoners
  • Huurders met LVB
  • Langer thuis wonen
  • GGZ in de wijk
 • Samenwerking met sociaal domein en GGZ

Dag 4
Sociaal beheer nader bekekenII, hele dag
Ochtend:

 • Projectmatig werken, van signaal naar plan
 • Methodisch werken
 • Participatie, zelfregie en inclusitiviteit

Middag:

 • Overlegwet & participatiewet, mogelijkheden voor huurders en corporatie
 • Ervaringsdeskundige inzetten van huurders
 • Aanpak vertalen in eigen wijkplan

Dag 5
Ochtend: Aandachtsgebied kwetsbare doelgroepenII

 • Kwetsbare doelgroepen; ken je bewoners
  • Huurders met schulden
  • Huiselijk geweld
  • Statushouders
 • Samenwerking met informele zorg en particuliere initiatieven

Middag: Persoonlijke ontwikkelingI

 • Onderhandelen en regie voeren
 • Motiveren, aanspreken & huurderscommunicatie
 • Persoonlijke kwaliteiten/ontwikkeling

Dag 6
Ochtend: Aandachtsgebied integraal werkenI

 • Generalistisch werken in sociaal netwerk; regisseur op wonen
 • Financiële stromen in de wijk
 • Integraal uitvoeren van leefbaarheid in de wijk

Middag: Persoonlijke ontwikkelingII

 • Samenwerken & netwerken
 • Intercollegiale gespreksvoering & integraal vakjargon
 • Studiebegeleiding/voorbereiding eindpresentaties

Dag 7
Eindopdracht PvA en afronding (halve dag)

 • Terugkoppeling presentatie eindopdracht
 • Intervisie-introductie
 • Afronding & diploma uitreiking

Werkwijze
In 6,5 dagbijeenkomsten bieden praktijkgerichte docenten je verdiepende kennis. Hierin staan praktijksituaties uit het (toekomstige) werk van een sociaal beheerder/woonconsulent centraal. Hierbij bespreken we diverse kennisgebieden, betrokken partijen en wordt de kennis aangevuld met blended-learning. Gedurende de opleiding worden er onderdelen uitgesplitst en toepasbaar gemaakt in het werken bij een grote, middelgrote of kleinere corporatie. Wij weten namelijk dat het verschil maakt of je wijkbeheerder bent in 1 complex in 1 wijk of wijkbeheerder bent in een drietal dorpen waarbij je bijvoorbeeld met 3 verschillende wijkagenten te maken hebt. We gebruiken het vooraf geformuleerde persoonlijke leerdoel om een plan van aanpak voor jouw eigen werk te maken. Dit plan van aanpak presenteer je op dag 7 en is vervolgens direct toepasbaar in jouw dagelijkse praktijk.

Na afloop van de leergang vindt er nog een 3-tal intervisies plaats in subgroepen. Deze plan je samen met de trainer en de andere deelnemers. In overleg met de intervisiedeelnemers en de ontwikkeling rondom COVID-19 zullen de intervisie-sessies online of fysiek plaatsvinden.

Planning

Datum Tijd Locatie Aanmelden
17-09-2024
09:00 - 16:30
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
08-10-2024
09:00 - 16:30
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
31-10-2024
09:00 - 16:30
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
19-11-2024
09:00 - 16:30
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
09-12-2024
09:00 - 16:30
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
07-01-2025
09:00 - 16:30
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
30-01-2025
13:00 - 16:30
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
Dit is een meerdaagse training
Startgarantie
Vol
03-03-2025
09:00 - 17:00
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
24-03-2025
09:00 - 17:00
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
14-04-2025
09:00 - 17:00
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
06-05-2025
09:00 - 17:00
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
26-05-2025
09:00 - 17:00
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
16-06-2025
09:00 - 17:00
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
03-07-2025
13:00 - 17:00
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
Dit is een meerdaagse training
Vol
15-09-2025
09:00 - 17:00
Exacte locatie volgt - Regio Utrecht
06-10-2025
09:00 - 17:00
Exacte locatie volgt - Regio Utrecht
28-10-2025
09:00 - 17:00
Exacte locatie volgt - Regio Utrecht
18-11-2025
09:00 - 17:00
Exacte locatie volgt - Regio Utrecht
09-12-2025
09:00 - 17:00
Exacte locatie volgt - Regio Utrecht
08-01-2026
09:00 - 17:00
Exacte locatie volgt - Regio Utrecht
27-01-2026
13:00 - 17:00
Exacte locatie volgt - Regio Utrecht
Dit is een meerdaagse training
Vol
Datum, tijd & locatie
17-09-2024 09:00 - 16:30
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
08-10-2024 09:00 - 16:30
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
31-10-2024 09:00 - 16:30
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
19-11-2024 09:00 - 16:30
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
09-12-2024 09:00 - 16:30
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
07-01-2025 09:00 - 16:30
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
30-01-2025 13:00 - 16:30
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
Dit is een meerdaagse training
Startgarantie
Vol
Datum, tijd & locatie
03-03-2025 09:00 - 17:00
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
24-03-2025 09:00 - 17:00
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
14-04-2025 09:00 - 17:00
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
06-05-2025 09:00 - 17:00
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
26-05-2025 09:00 - 17:00
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
16-06-2025 09:00 - 17:00
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
03-07-2025 13:00 - 17:00
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
Dit is een meerdaagse training
Vol
Datum, tijd & locatie
15-09-2025 09:00 - 17:00
Exacte locatie volgt - Regio Utrecht
06-10-2025 09:00 - 17:00
Exacte locatie volgt - Regio Utrecht
28-10-2025 09:00 - 17:00
Exacte locatie volgt - Regio Utrecht
18-11-2025 09:00 - 17:00
Exacte locatie volgt - Regio Utrecht
09-12-2025 09:00 - 17:00
Exacte locatie volgt - Regio Utrecht
08-01-2026 09:00 - 17:00
Exacte locatie volgt - Regio Utrecht
27-01-2026 13:00 - 17:00
Exacte locatie volgt - Regio Utrecht
Dit is een meerdaagse training
Vol

Kosten

Onderdeel Prijs
Training € 3.500,-
Arrangementskosten € 565,-
Documentatie € 150,-

Toelichting op arrangementskosten

Wij verzorgen de trainingslocatie en een arrangement bestaande uit koffie, thee, water en lunch. De kosten hiervoor bedragen € 65,- per dag. Als wij de training organiseren bij een corporatie die lid van ons is, dan bedragen de kosten € 25,- per dag. Deze kosten worden volledig teruggegeven aan de betreffende corporatie.

Ervaringen (6)

Evelien
Woonbron • Sociaal beheerder
september 2022
Training zat goed in elkaar alles kwam aan bod. Sommige onderdelen hadden nog wat uitgebreider gemogen. Zoals huurrecht en rollenspel
Gert Jan
Poetaal • Sociaal beheerder
september 2022
Dynamisch, interactief, duidelijk en goed verzorgd
Anoniem
Anoniem
september 2022
Zeer goede trainer
Levi
Stadlander • Woonconsulent
maart 2022
Concrete informatie en bij alles werd de koppeling gemaakt naar de praktijk. Informatie gericht op de functie als woonconsulent waar je in de praktijk mee aan de slag kan.
Anoniem
Anoniem
oktober 2021
Duidelijke uitleg en veel overeenkomsten die ik in de praktijk tegenkom
Anoniem
Anoniem
oktober 2021
Het was een prettige leeromgeving, met leuke mensen.
Opleidingskosten
€ 3.500,-
Ervaringsscore
7.9
(10)
Incompany training

Op zoek naar een op maat gemaakte training voor jouw organisatie of team? Vraag dan de incompany training aan.

Aanvragen
Wachtkamer

Geen geschikte datum of locatie? Schrijf je in voor de wachtkamer. Dan houden we je op de hoogte van de nieuwe planning.

Inschrijven

Vragen?

Bel of mail ons gerust.

info@watdoejijmorgen.nl
088 - 2032832