Makkelijker aansluiting vinden bij huurders die als vluchteling naar Nederland zijn gekomen. Cultuurgevoeligheden overbruggen door inzicht in de eigen cultuur en in die van anderen.

Opleidingskosten
€ 455,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

Er is de laatste jaren een enorme instroom geweest van vluchtelingen uit Syrië, Afghanistan, Eritrea en andere onrustige (oorlogs)gebieden. Waarschijnlijk zijn veel van deze vluchtelingen in het land van herkomst of op de vluchtroute met valse verwachtingen door mensensmokkelaars hier naartoe verwezen. Ook door het snelle contact via de sociale media of telefoon zijn deze vluchtelingen door elkaar op de hoogte gebracht van de facilitaire mogelijkheden in Europa. Deze vluchtelingen worden in Nederland op verschillende geïmproviseerde opvanglocaties opgevangen, Asielzoekerscentra (AZC’s) en Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

De bedoeling is dat deze mensen snel integreren en snel gehuisvest worden zodat ze makkelijk in onze maatschappij integreren. De culturele en religieuze bagage die deze vluchtelingen hebben, kan vervolgens botsen met ons westerse gedachtegoed. De voorrangsregel op huisvesting zorgt ook voor onbegrip en irritatie bij vele (potentiële) huurders van de corporaties.

In de training Interculturele Communicatie met statushouders ligt de focus in eerste instantie op je eigen culturele bagage. Hoe ligt dit in verhouding met de waarden, normen en praktijk van vluchtelingen met een andere culturele achtergrond? Hoe ga je om met mensen met een hoge status in eigen land die ontevreden zijn met de toegewezen woning wat ook voor onbegrip zorgt bij medewerkers en huurders die al jaren wachten op een woning? Hoe ga je om met taalbarrières?

Doelgroep
Medewerkers van corporaties die te maken hebben met vluchtelingen uit Syrië, Eritrea enAfghanistan.

Doel van deze opleiding

  • Bredere kijk op culturen en religies om makkelijker aansluiting te zoeken;
  • Inzicht in de eigen cultuur en hoe het jouw gedrag beïnvloedt;
  • Kennis van de Syrische, Afghaanse en Eritrese cultuur;
  • Overbruggen van cultuurgevoeligheden.
Werkwijze
Interactief, waarin deelnemers vooraf eigen cases kunnen inbrengen die in de training worden behandeld. Leren door doen is ons uitgangspunt alsook de persoonlijke wensen van de deelnemers. Uniek in deze training: Kennismaking met gastsprekers uit Syrië en Eritrea.