Type opleiding
Klassikaal
Duur
5,5 dag
Opslaan
Opslaan als favoriet Opgeslagen als favoriet

Omschrijving

De wijkbeheerder is degene die als ‘oren en ogen’ van de wijk een belangrijke signalerende functie heeft. Het blijft alleen niet bij signaleren; als wijkbeheerder heb je veel contact met je huurders en werk je samen met andere professionals in de wijk en buurtvrijwilligers. Om de leefbaarheid op peil te houden is jouw inzet nodig om andere wijkprofessionals en huurders te betrekken om de wijk schoon, heel en veilig (en sociaal) te houden.

Deze opleiding helpt je om je wijk goed te leren bekijken, te weten wie er wonen en wat meehelpt en tegenwerkt om een prettige leefomgeving te krijgen. Dit leer je om te zetten in een praktisch plan van aanpak. Daarbij krijg je veel verschillende soorten kennis en vaardigheden aangeboden zodat je goed beslagen de wijk in kunt en weet wat jij vanuit de corporatie dagelijks in de wijk kunt betekenen.

Deze opleiding leert je ook om integraal samen te werken op het thema leefbaarheid en hoe je ‘schoon, heel, veilig en sociaal’ samenwerkt met de andere professionals in de wijk. Wat kan en mag de ander wat jij vanuit wijkbeheer niet op mag pakken en op welk moment kun jij juist ingrijpen en de ander (nog) niet. Modern wijkbeheer vraagt dat je verder kunt kijken dan je eigen werkveld zonder dat je je eigen rol uit het oog verliest. De opleiding biedt je daar handvatten en kennis in aan.

Resultaten
Na het volgen van deze opleiding:

 • Weet je alles over het vakgebied wijkbeheer
 • Heb je toepasbare kennis en praktische methoden in het signaleren en het werken in de wijk
 • Heb je praktische kennis op het gebied van huurrecht m.b.t. schoon, heel, veilig en sociaal
 • Kun je je eigen wijk analyseren op doelgroep, mogelijkheden en aandachtspunten.
 • Kun je een praktisch wijkplan maken voor de korte en middellange termijn.
 • Kun je werken aan wijkgerichte leefbaarheid en sociaal beheer
 • Heb je toepasbare kennis en handvatten m.b.t. kwetsbare huurders en handvatten om contact te leggen en in gesprek te gaan.
 • Weet je hoe je integraal kunt samenwerken met wijkprofessionals binnen het netwerk.
 • Heb je goede communicatieve vaardigheden om gesprekken te voeren met huurders en met mede-professionals in de wijk.

Doelgroep

Deze opleiding richt zich op (startende) wijkbeheerders en op die corporatiemedewerkers die een doorgroei naar de functie van wijkbeheerder willen maken. De opleiding biedt ook een stevige basis voor medewerkers die vanuit bijv. gemeente, zorg en welzijn de stap willen maken naar een functie bij een corporatie.
De opleiding is op MBO+ denk en werkniveau.

Deze leergang is ontwikkeld met een financiële bijdrage van FLOW en het ESF.

Doel van deze opleiding

Voorbereiding
Vooraf vindt een telefonische intake plaats en wordt een profieltest afgenomen. Ook vragen we je om een wijkgericht leerdoel te formuleren waaraan je gedurende de opleiding zult werken. Je wordt hierbij ondersteund door de studiebegeleider die aan de opleiding verbonden is en gedurende de hele opleiding ondersteuning biedt.

Voorafgaand aan de leergang vragen wij je om de e-learning Huurrecht en, indien je nieuw bent in de corporatiesector, de e-learning Oriëntatie volkshuisvesting te maken. De e-learnings vind je na inschrijving van de leergang in je profiel onder het blok mijn training. Daarnaast is er een reeks facultatieve e-learnings, podcasts, youtube/vimeo-filmpjes, signalenkaarten en artikelen beschikbaar om meer verdiepend op persoonlijke leervragen door te gaan. Deze mag je naar eigen interesse en behoefte gebruiken en worden tijdens het traject beschikbaar gesteld.

Dag 1
Ochtend: Praktisch sociaal wijkbeheerI
 • De sociaal wijkbeheerder; rol en taken van modern wijkbeheer
  • De wijk
  • De bewoners
  • De aanpak
 • De wijk onder de loep; wie wonen er allemaal; doelgroepenscan
 • Studiebegeleiding

Middag: Wetgeving

 • Praktische huurrecht & de uitleg naar je huurder
 • Rechten & plichten m.b.t. schoon, heel en veilig
 • Overlast en leefbaarheid vanuit de wet

Dag 2
Ochtend: Kijk op je wijk
I

 • Van Wijkschouw naar een praktisch eigen wijkplan
 • Methodisch toewerken naar een buurtaanpak
 • Soorten wijk- en buurtplannen; korte- en middellange termijn

Middag: Oog voor je bewonersI

 • Kwetsbare doelgroepen; ken je bewoners
  • Psychiatrisch kwetsbare huurders
  • Oudere huurders & vergrijzing in de wijk
  • Huurders met sociale- en financiëleproblemen

Dag 3
Ochtend: Praktisch sociaal wijkbeheerII

 • Huurders betrekken & op weg helpen met eigenaarschap
 • Regie op je werkzaamheden
 • Praktische werkvormen/methoden voor buurtinitiatieven
 • Signaleren en leren omzetten in een eigen wijkplan

Middag: Persoonlijke ontwikkelingI, professionele vaardigheden

 • Studiebegeleiding
 • Vaardigheden voor samenwerken & netwerken
 • In gesprek met huurders; signaleren, uitleg geven & aanspreken

Dag 4
Ochtend: Kijk op je wijk II

 • Wijkgericht netwerken
 • De sociale kaart in je wijk
 • Schoon, heel, veilig door de ogen van andere wijkprofessionals
 • Praktisch integraal werken in de wijk

Middag: Oog voor je bewonersII

 • De cultuur sensitieve wijkbeheerder
 • Betrekken van statushouders in de wijk
 • Gebruik leren maken van verschillen tussen huurders

Dag 5
Ochtend: Oog voor je bewonersIII

 • Studiebegeleiding
 • Kwetsbare groepen
  • In gesprek over zorgsignalen
  • Contact maken met zorgmijders
  • Op stap met een ervaringsdeskundige in de wijk

Middag: Persoonlijke onwikkelingII, integrale communicatie

 • In gesprek met huurders; bemiddelen, gespreksvaardigheden met bijzondere doelgroepen
 • In gesprek met wijkprofessionals zoals de wijkagent/boa, de woonconsulent, gemeentelijke buurtbeheerders en bewonersvertegenwoordigers

Dag 6
Eindopdracht & afronding (halve dag)

 • Presentatie eigen wijkplan
 • Afronding & diploma

Werkwijze
In 5,5 dag bijeenkomsten bieden praktijkgerichte docenten je verdiepende kennis aan waar praktijksituaties uit het werk van een wijkbeheerder in behandeld worden. We bespreken diverse kennisgebieden die belangrijk zijn in het dagelijks werk. De kennis vullen we aan met blended-learning en we maken gebruik van gastdocenten/werkbezoeken uit de praktijk.

Gedurende de opleiding worden er onderdelen uitgesplitst en toepasbaar gemaakt in het werken bij een grote, middelgrote of kleinere corporatie. Wij weten namelijk dat het verschil maakt of je wijkbeheerder bent in 1 complex in 1 wijk of wijkbeheerder bent in een drietal dorpen waarbij je bijvoorbeeld met 3 verschillende wijkagenten te maken hebt. Jij gaat daardoor aan de slag met opdrachten die passen bij het type corporatie waar jij werkt.

Planning

Datum Tijd Locatie Aanmelden
28-05-2024
09:00 - 17:00
Rochdale - locatie 01TV1 | De Dammer -
19-06-2024
09:00 - 17:00
Rochdale - locatie 01WV2 | Kolenkit -
09-07-2024
09:00 - 17:00
Rochdale - locatie 01TV1 | De Dammer -
03-09-2024
09:00 - 17:00
Rochdale - locatie 01TV1 | De Dammer -
24-09-2024
09:00 - 17:00
Rochdale - locatie 01TV1 | De Dammer -
15-10-2024
09:00 - 12:30
Rochdale - locatie 11TV1 | Mi Akoma di Color -
Dit is een meerdaagse training
Startgarantie
Vol
16-09-2024
09:00 - 16:30
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
07-10-2024
09:00 - 16:30
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
31-10-2024
09:00 - 16:30
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
18-11-2024
09:00 - 16:30
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
09-12-2024
09:00 - 16:30
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
06-01-2025
09:00 - 12:30
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
Dit is een meerdaagse training
Startgarantie
Vol
23-09-2024
09:00 - 17:00
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
14-10-2024
09:00 - 17:00
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
04-11-2024
09:00 - 17:00
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
25-11-2024
09:00 - 17:00
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
16-12-2024
09:00 - 17:00
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
13-01-2025
09:00 - 12:30
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
Dit is een meerdaagse training
Startgarantie
Aanmelden
06-03-2025
09:00 - 17:00
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
27-03-2025
09:00 - 17:00
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
15-04-2025
09:00 - 17:00
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
08-05-2025
09:00 - 17:00
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
26-05-2025
09:00 - 17:00
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
19-06-2025
09:00 - 12:30
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
Dit is een meerdaagse training
Vol
18-09-2025
09:00 - 17:00
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
09-10-2025
09:00 - 17:00
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
28-10-2025
09:00 - 17:00
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
20-11-2025
09:00 - 17:00
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
09-12-2025
09:00 - 17:00
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
05-01-2026
09:00 - 12:30
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
Dit is een meerdaagse training
Vol
Datum, tijd & locatie
28-05-2024 09:00 - 17:00
Rochdale - locatie 01TV1 | De Dammer -
19-06-2024 09:00 - 17:00
Rochdale - locatie 01WV2 | Kolenkit -
09-07-2024 09:00 - 17:00
Rochdale - locatie 01TV1 | De Dammer -
03-09-2024 09:00 - 17:00
Rochdale - locatie 01TV1 | De Dammer -
24-09-2024 09:00 - 17:00
Rochdale - locatie 01TV1 | De Dammer -
15-10-2024 09:00 - 12:30
Rochdale - locatie 11TV1 | Mi Akoma di Color -
Dit is een meerdaagse training
Startgarantie
Vol
Datum, tijd & locatie
16-09-2024 09:00 - 16:30
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
07-10-2024 09:00 - 16:30
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
31-10-2024 09:00 - 16:30
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
18-11-2024 09:00 - 16:30
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
09-12-2024 09:00 - 16:30
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
06-01-2025 09:00 - 12:30
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
Dit is een meerdaagse training
Startgarantie
Vol
Datum, tijd & locatie
23-09-2024 09:00 - 17:00
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
14-10-2024 09:00 - 17:00
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
04-11-2024 09:00 - 17:00
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
25-11-2024 09:00 - 17:00
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
16-12-2024 09:00 - 17:00
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
13-01-2025 09:00 - 12:30
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
Dit is een meerdaagse training
Startgarantie
Datum, tijd & locatie
06-03-2025 09:00 - 17:00
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
27-03-2025 09:00 - 17:00
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
15-04-2025 09:00 - 17:00
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
08-05-2025 09:00 - 17:00
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
26-05-2025 09:00 - 17:00
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
19-06-2025 09:00 - 12:30
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
Dit is een meerdaagse training
Vol
Datum, tijd & locatie
18-09-2025 09:00 - 17:00
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
09-10-2025 09:00 - 17:00
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
28-10-2025 09:00 - 17:00
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
20-11-2025 09:00 - 17:00
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
09-12-2025 09:00 - 17:00
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
05-01-2026 09:00 - 12:30
Aristo Utrecht (Lunetten) - Utrecht
Dit is een meerdaagse training
Vol

Kosten

Onderdeel Prijs
Training € 1.950,-
Arrangementskosten € 480,-
Documentatie € 150,-

Toelichting op arrangementskosten

Wij verzorgen de trainingslocatie en een arrangement bestaande uit koffie, thee, water en lunch. De kosten hiervoor bedragen € 65,- per dag. Als wij de training organiseren bij een corporatie die lid van ons is, dan bedragen de kosten € 25,- per dag. Deze kosten worden volledig teruggegeven aan de betreffende corporatie.

Ervaringen (32)

Charlene
Charlene • Wijkbeheerder
april 2024
Hele fijne trainingsdag alweer
William
Staedion • Wijkbeheerder
april 2024
Duidelijk en leuke cursus
Mike
Staedion • Wijkbeheerder
april 2024
Heel duidelijk en leerzaam
Anoniem
Anoniem
april 2024
Praktisch en afwisselend
William
Staedion • Wijkbeheerder
maart 2024
Zeer duidelijke uitleg
Carmie
Portaal • Wijkbeheerder
maart 2024
Veel bruikbare informatie
Anoniem
Anoniem
maart 2024
Leerzaam, afwisselend,
Charlene
Portaal • Wijkbeheerder Leefomgeving
maart 2024
Interessant, informatief, leerrijk, toepasbaar
Anoniem
Anoniem
maart 2024
Leuke en goede uitleg
Anoniem
Anoniem
maart 2024
Afwisselend, educatief, goede sfeer
Laad meer...
Carmie
Portaal • Beheerder leefomgeving
maart 2024
Laagdrempelig, afwisselend en informatief
Charlene
Portaal • Wijkbeheerder leefomgeving
maart 2024
Duidelijke prettige 1e lesdag! Veel informatie ontvangen, maar dat zal gaandeweg meer verwerkt kunnen worden in verschillende opdrachten. Fijne groepsopdrachten en goede afwisseling tussen lesstof ontvangen en actief aan de slag gaan.
Dennis de Jong
Rochdale • Wijkbeheerder
november 2023
Nieuwe invalshoeken
Anoniem
Anoniem
november 2023
Luchtig gegeven, elke onderwerp wordt kort besproken.
Michael ter Horst
Rochdale • Wijkbeheerder
november 2023
Alles was helder en duidelijk. En daarbij was het ook nog eens gewoon leuk
Anoniem
Anoniem
november 2023
Fijne trainer en duidelijk met veel ervaring
Anoniem
Anoniem
september 2023
Ik heb niks gemist en vooral enorm veel opgestoken van deze cursus. Hele begaafde docent en gastdocenten.
Dirk-Jan
Clavis • Gebiedsbeheerder
september 2023
LeerSamen!
Albert
Woonbron • Complexbeheer
maart 2023
Top training
Danny
Woonbron • Complexbeheerder
maart 2023
Training is leerzaam, locatie te ver.
Laad meer...
Anoniem
Anoniem
september 2022
Goed uitleggen
Alfaro
Eigenhaard • Wijkbeheerder
september 2022
Erg leerzaam, heel duidelijk wat er van je verwacht wordt. En het maakt je beter in praktijk bij je eigen coropratie.
Anoniem
Anoniem
september 2022
Er zijn heel wat "handvaten" dat ik mee kan nemen. Hoe je het beste iemand kan aanspreken of huurrecht wijkscan en ga zo maar door.
Nataniel
Maasdelta • Wijkbeheerder
september 2022
Heel leerzaam, duidelijk en meteen toe te passen
Anoniem
Anoniem
september 2022
Divers en actuele onderwerpen met goede praktijk tips
Anoniem
Anoniem
september 2022
Diverse, duidelijk en afwisselend
Anoniem
Anoniem
september 2021
Veel diverse onderwerpen besproken. Tevens goede externe sprekers/acteurs.
Jason
Woongoed Middelburg • Wijkbeheerder
september 2021
Interessante leergang wanneer je aan het begin staat van de functie van wijkbeheerder.
Anno
Wonenbreburg • Wijkbeheerder
september 2021
+ variantie, interactief en een positieve veilige leeromgeving
Fedor
Wooninvest • Wijkbeheerder
september 2021
Leuke en leerzame leergang. Veelzijdig.
Laad meer...
Anoniem
Anoniem
september 2021
Leuke gevarieerde onderwerpen waar we in het vakgebied gebruik van kunnen maken. Goede gast docenten en een leuke acteur. Leergang is een aanrader.
Anoniem
Anoniem
september 2021
Cursus was duidelijk, wel enerzijds iets te kort want het is een onwijs groot werkveld waarin wij ons bevinden. Daarnaast was het verschil tussen de wijkbeheerders ook groot de ene deed alleen groen, de ander voor schoon en ikzelf doe alle 2 + ook nog overlast bij
Opleidingskosten
€ 1.950,-
Ervaringsscore
8.3
(67)
Incompany training

Op zoek naar een op maat gemaakte training voor jouw organisatie of team? Vraag dan de incompany training aan.

Aanvragen
Wachtkamer

Geen geschikte datum of locatie? Schrijf je in voor de wachtkamer. Dan houden we je op de hoogte van de nieuwe planning.

Inschrijven

Vragen?

Bel of mail ons gerust.

info@watdoejijmorgen.nl
088 - 2032832