Ontdek de basis van het vormgeven van projecten en de vertaling naar de praktijk.

Opleidingskosten
€ 1.250,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

Tijdens deze training ga je aan de slag met de principes van Projectmatig Werken. De essentie van de training zit hem in kennisoverdracht en het creëren van transfer door toepassing van de stof op (eigen) casuïstiek. Aan bod komen naast de Het-kant, ook de Wij, Zij en Ik-kant. In het laatste dagdeel krijgen deelnemers een indruk van de dynamiek van een project in de praktijk en kunnen ze dat vertalen naar hun eigen rol in het team.

Resultaten
 • De deelnemers hebben een goed totaalbeeld van Projectmatig Werken (thema’s) en kunnen het aangeboden gedachtegoed toepassen op eigen casuïstiek.
 • Deelnemers hebben een beeld van de Het-Wij-Zij-Ik-zijden van het veld.
 • De deelnemers hebben voldoende handvatten om huidige en nieuwe projecten zelf vorm en invulling te geven.
 • De deelnemers kennen en herkennen ‘valkuilen’ en hebben handvatten om deze te hanteren.
 • De deelnemers hebben inzicht in de dynamiek waarin hun organisatie zich bevindt en weten hoe hun project zich verhoudt tot de organisatie.

Doel van deze opleiding

De projectcyclus en de definitiefase
 • Introductie Basisprincipes Projectmatig Werken.
 • Het ‘spel’ tussen opdrachtgever en -nemer.
 • De Het-kant van projectmanagement toepassen op eigen projecten.
 • Doel en resultaat van een project.
 • Hoe kom je tot een goede opdrachtomschrijving?
 • Bepalen randvoorwaarden en beperkingen Project en omgeving: de Zij-kant van projectmanagement.
 • Omgevingsanalyse: ‘spelers’ in en om een project.
 • Beïnvloeden van de omgeving: hoe doe ik dat?
 • Het "harde hart”: Work (WBS) of Product Breakdown Structure (PBS)
 • Inputbepaling voor een project: mensen, middelen, mogelijkheden.
De planningsfase van de projectlevenscyclus
 • Plannen van je project (‘het’-kant).
 • Toedeling van werk en taken in een project: wie doet wat?
 • Hoe maak je de basis voor een planning?
 • Projectplanning en voortgangsbewaking.
 • Krachtenveldanalyse: interveniëren in de omgeving (‘zij’-kant).
 • Risicoanalyse: wanneer en hoe?
 • Werken in een projectteam/rollen in een project (de ‘wij’-kant).
 • Functionele rollen als opdrachtgever, stuurgroep, projectmanager.
 • Teamrollen: test en spiegel van eigen rol (‘Ik’ en ‘wij’-kant).
De uitvoeringsfase en de evaluatiefase
 • Aandachtspunten bij de uitvoering van een project.
 • Projectbewaking en controle: hoe ‘houd je de boel in de tang?’
 • Projectmodificatie: wat als het anders loopt dan gepland?
 • Functioneringsanalyse: een instrument voor de omgang met anderen (vanuit ‘ik’)
 • Hoe evalueer je een project?
 • Een integrale afronding: een project in de praktijk!
 • Een projectsimulatie waarbij in de nabespreking groepsdynamisch elementen (teameffectiviteit) worden besproken.