Leren signaleren achter de voordeur van huiselijk geweld

Opleidingskosten
€ 395,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

‘Toen we de huurachterstand bespraken, bleek dat meneer zijn eigenbankzaken niet meer beheerde. Dat deed zijn zoon al geruime tijd, maar de huurwerd niet meer afgeschreven. De rekening was leeg’. Als corporatiemedewerkerkrijg je in je werk signalen van huiselijk geweld of meldingen van aannemersover woningen waar kinderen onder erbarmelijke omstandigheden leven. Wat kun jedaar als corporatie aan doen, heb je daar wel of niet een rol in?


Resultaat


 • Je kent de verschillende vormen van huiselijk geweld

 • Je weet wat er qua signalen allemaal onder partnergeweld, kindermishandeling en/of ouderenmishandeling valt

 • Je hebt handvatten om de signalen te leren plaatsen en door te kunnen geven naar ketenpartners

 • Je weet hoe je de AEDES-meldcode intern kunt gebruiken

 • Je bent je bewust van je professionele rol en weet deze te begrenzen

Doelgroep

Corporatiemedewerkers die in hun werk huurdercontacten hebben middelshuisbezoeken, onderhoudswerkzaamheden of overlast- & zorgmeldingen.

Bijzondere locatie

Alle trainingen worden verzorgd op locaties bij organisaties die zichbezighouden met hulpverlening m.b.t. huiselijk geweld. Je krijgt een klein‘kijkje in een andere keuken’.

Extra bijzonderheden

Neem laptop of tablet mee zodat daar tijdens de cursus mee gewerkt kanworden.

Doel van deze opleiding

Het programma van de training wordt samen met jou en de overigecursisten op maat gemaakt. Onderwerpen die zeker aan bod komen, zijn:


Ochtend


 • Welke vormen van huiselijk geweld zijn er?

 • Signalen van kindermishandeling/ouderenmishandeling of partnergeweld

 • Risicofactoren bij huurders in het ontstaan van huiselijk geweld

 • De samenwerking met ketenpartners zoals Veilig Thuis

 • Leren werken met de AEDES-meldcode

 • Dillema's bij het doorgeven van signalen

Middag


 • De gevolgen van huiselijk geweld op een mens

 • Tips vanuit ervaringsdeskundigheid
 • Hoe om te gaan met signalen van omwonenden
 • Eigen grenzen en impact op jezelf
 • Ervaringsdeskundigheid als ondersteuning in de onderlinge afstemming

Werkwijze

Deze ééndaagse training geeft je gerichte uitleg over verschillendevormen van huiselijk geweld en handvatten om signalen hiervan bij jouw huurderste leren herkennen. Je gaat op interactieve wijze aan het werk met hetsignaleren van zowel kindermishandeling, oudermishandeling en leert hoe je dezesignalen kunt oppakken met behulp van de AEDES-meldcode. Daarnaast wordtverteld wat de organisatie ‘Veilig Thuis’ met jouw signalen kan en hoe zij tewerk gaan hiermee.

In de middag komt een medewerker van de ‘Stichting Praat’ die vanuitervaringsdeskundigheid vertelt wat de impact is van mishandeling op eenmensenleven en je krijgt praktische tips hoe je wel en niet om kunt gaansignalen bij een huurder die je in je werk als corporatiemedewerker tegenkomt.Tegelijkertijd wordt ook stilgestaan bij de grenzen van jouw functie, wat welen niet tot jouw verantwoordelijkheid hoort en de impact die dit soort signalenkunnen hebben op jou als medewerker.