Welke materialen worden gebruikt voor woningen en hoe (en door wie) wordt de woning onderhouden?

Opleidingskosten
€ 825,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

Bij de bouw, beheer en onderhoud van woningen worden veel materialen gebruikt. Wat zijn dat voor materialen, waar worden ze toegepast, wat is onderhoud en is het onderhoud nu voor de huurder of de verhuurder? Als medewerker Verhuur moet jij van al deze zaken op de hoogte zijn. Niet alleen als je zelf de woning inspecteert maar ook ook als gesprekspartner van de huurder.

Resultaten
 • Je weet hoe je een woning moet opnemen.
 • Je weet wanneer een woning heel, schoon en veilig opgeleverd word door de vertrekkende huurder.
 • Je weet hoe een voor- en eindinspectie gebeurt.
 • Je kunt een inspectierapport opstellen en bespreken met de vertrekkende en de nieuwe huurder.
 • Je weet hoe om te gaan met Zelf Aangebrachte Voorzieningen en Veranderingen.
Doelgroep
Voor die medewerkers Woondiensten, Verhuurmakelaars, ervaren en onervaren medewerkers van een corporatie die in hun dagelijkse werkzaamheden met vragen over techniek te maken krijgen en willen weten hoe een woning is opgebouwd en welke materialen zijn toegepast.

Doel van deze opleiding

Dag 1
 • Wat is mutatieonderhoud?
 • Wet- en regelgeving, mutatie onderhoud, besluit kleine herstellingen en bouwregelgeving.
 • Welke herstelwerkzaamheden zijn voor de verhuurder en welke voor de huurder?
 • Woontechniek, hoe is een woning opgebouwd, welke materialen zijn er toegepast en wat vraagt onderhoud.
 • Kosten van het mutatieonderhoud, hoe duur is iets?
Dag 2
 • ZAV-beleid, hoe ga je er als corporatie mee om.
 • Wat zijn de technische aspecten van ZAV, hoe beoordeel je die en wanneer neem je ze, vanuit technisch perspectief over?
 • Wat is een Energielabel en wat een Energie index?
 • Welke informatie verstrek je een nieuwe huurder en wanneer?
 • Inspectietechnieken en praktijktraining in een woning (middag)
Werkwijze
Je leert een woning kennen vanaf de begane grond vloer, via de wanden binnen en buiten, op naar het dak. Welke materialen zijn er toegepast, welke gebreken kunnen zich voordoen en waar pleeg je als corporatie onderhoud aan. Via deze weg wordt de opbouw van een woning met je besproken, leer je welke materialen zijn toegepast, waar ze voor dienen en of onderhoud voor de huurder of de verhuurder is. Je leert ook waar je op moet letten als je een inspectie doet en wat de meest voorkomende vragen zijn van de vertrekkende en aankomende huurder. Aan de hand van tekeningen, foto's, materialen, onderhouds ABC's leer je de techniek toegepast in woningen kennen.