Digitalisering heeft veel impact op de dagelijkse werkzaamheden van de medewerkers van de corporatie. Het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden is het succes voor de toekomst.

De uitdaging voor bestuur en management is om de juiste keuzes te maken in de mogelijkheden van digitalisering. Dit betekent dat zij zich meer moeten verdiepen in technologie en toekomstontwikkelingen. Veel corporaties hebben identieke werkprocessen. Waar kan worden samengewerkt, wat kan bijvoorbeeld gezamenlijk worden ingekocht of ontwikkeld? Ook het vervolgens in kaart brengen van de impact van digitalisering op de werkprocessen en op de manier waarop het werk van medewerkers verandert, is een belangrijke taak voor bestuur en management. Dit vraagt visie ontwikkeling , samenwerkingsvermogen en competenties op het gebied van verandermanagement.