Digitalisering heeft veel impact op de dagelijkse werkzaamheden van de medewerkers van de corporatie. Het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden is het succes voor de toekomst.

Steeds meer corporaties hebben een behoefte aan een visie op digitalisering, waarin zaken als data-gedreven werken, IT en informatievoorziening en digitale veiligheid belangrijk zijn. Als manager/bestuurder geef je sturing aan digitale innovatie in de praktijk. Want digitalisering vraagt om aanpassing of verbetering van werkprocessen, rollen en functies. Om de organisatie op de juiste manier in te richten heb je kennis nodig over belangrijke ontwikkelingen en de vaardigheid deze ontwikkelingen te vertalen naar jouw corporatie. Denk aan RPA toepassingen waarmee processen zoals controles van grootboekrekeningen al door 'robots' worden uitgevoerd. Als manager/ bestuurder moet je effectief leiding kunnen geven aan een verandering richting een corporatie waarin steeds meer processen gedigitaliseerd zijn. Last but not least is het onderdeel van goed werkgeverschap dat medewerkers ontwikkelen (ook digitaal). Heb je hier voldoende oog voor?

Een opleiding kan je helpen hier beter in te worden. Herken je een van deze vragen? Bekijk dan het leeraanbod op deze pagina.

  • Hoe kunnen we onze visie op digitalisering vertalen in de praktijk?
  • Hoe zorg ik voor digitale veiligheid?
  • Hoe kunnen we in mijn corporatie meer sturen op basis van data?
  • Kunnen we het adaptief vermogen van alle medewerkers ontwikkelen?

Digitaal leiderschap: verandering aansturen
Er is al enorm veel innovatie op digitaal gebied in de corporaties. Denk aan process mining om ontruimingen te voorkomen of het inzetten van drones om noodzakelijk onderhoud in kaart te brengen. Er is ook behoefte aan standaardisering in de sector. Wat is je persoonlijke visie? En wat is de gezamenlijke visie van je corporatie? Sturing geven aan het ontwikkelen, aanscherpen en uitvoeren van de digitale visie noemen we digitaal leiderschap.

Data, informatiestromen en privacy
Corporaties hebben veel data in huis. In de toekomst zullen datasets nog meer gekoppeld gaan worden, bijvoorbeeld data van corporaties in de hele regio of data van de corporatie en de gemeente. Hoe kun je deze data gebruiken om je organisatie aan te sturen c.q. te voorspellen? Wanneer bieden we kwaliteit aan huurders? Hoe tonen we dit aan? Kun je de prestaties van werknemers vergelijken? Welke ethische dilemma’s doen zich hierbij voor? Veiligheid van informatie is belangrijk zoals we hebben gezien bij hacks. Zorg ervoor dat medewerkers op alle niveaus weten hoe ze met persoonsgegevens om moeten gaan.

Het adaptief vermogen van de organisatie vergroten
Digitalisering komt niet alleen van het management. Alle werknemers spelen een rol in het vernieuwen en verbeteren van de dienstverlening en werkprocessen. . Op alle niveaus veranderen processen, dat vraagt om adaptief vermogen van werknemers. Een woonconsulent ziet dat een vraag in het portaal verkeerd wordt begrepen en geeft dit door zodat het aantal fouten vermindert. Niet alle werknemers zijn even digivaardig. Wat kun je als leidinggevende doen? Digicoaches inzetten om te ondersteunen? Manieren van werken en opleidingen stimuleren of zelfs verplicht stellen?