Als stafmedewerker heeft lerend werken de toekomst. Zowel in- als extern zijn er veel veranderingen die invloed hebben op je rol als stafmedewerker: de veranderende huurder, nieuwe doelgroepen en de veranderde maatschappij beïnvloeden allemaal de dienstverlening van de corporatie. Ouderen, mensen met verward gedrag, laaggeletterden en arbeidsmigranten vragen om een andere dienstverlening en service van de corporatie. Dit heeft impact op medewerkers, systemen en organisatie, en dus op jou als stafmedewerker.

Waarom is leren in jouw vakgebied belangrijk?

Daarnaast ontwikkelen stafafdelingen zich steeds vaker van een beheerrol naar een regierol. Jouw ontwikkeling is dat je leert om echt als partner in business te opereren. Je weet wat er speelt in de organisatie, waar de belangrijkste knelpunten zitten en kunt daarin adviserend optreden. Dit vraagt van jou een andere mindset, meer vraag gestuurd werken en ook goed ontwikkelde vaardigheden. Natuurlijk helpt een training of opleiding hierbij op bepaalde gebieden, maar veel belangrijker nog is dat je continu leert van het werk. Hoe kun je nog beter aansluiten bij directie en medewerkers? Wat krijg je van hen terug op basis waarvan je kunt verbeteren? Hoe weet je dat jouw advies of beleidsstuk goed is geland? De kunst is om vervolgens met je collega's te kijken hoe je dienstverlening nog beter kan. Op die manier kun je jezelf onderscheiden. Daar komt bij dat ook voor staffuncties digitalisering steeds vaker repeterende taken overneemt. Daardoor krijg je meer tijd voor interessante maar ook complexere taken. Wat heb je zelf en van elkaar nodig om dit complexere werk ook aan te kunnen?

Hoe werkt dit in de praktijk?

Leren hoeft niet moeilijk te zijn. Hoe? Bekijk de afbeeldingen hieronder voor mooie voorbeelden uit de praktijk.

Leren van je dagelijkse werk

Bekijk hier hoe 'thuis tijd maakt om continu te verbeteren