Tijdens deze training leer je de zin of onzin van integrale vastgoedsturing

Opleidingskosten
€ 545,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

Ook woningcorporaties kunnen een euro maar één keer uitgeven. Op strategisch niveau bepaalt een woningcorporatie haar doelstellingen, die -sinds de invoering van de Woningwet 2015- mede worden ingevuld door haar belangrijkste stakeholders, zoals gemeentes en huurders.

Corporaties staan voor een grote transormatieopgaaf. Portefeuillemanagement en assetmanagement staan hoog op de agenda. Welke keuzes maakt jouw corporatie en op basis waarvan? Welke uitgangspunten hanteert zij hierbij? Wat zijn de gevolgen van gemaakte keuzen en welke rol speel jij hierin?

Resultaat
 • Je weet wat vastgoedsturing inhoudt.
 • Je kent het onderscheid tussen markt-, beleids- en bedrijfswaarde.
 • Je weet hoe het rendement op vastgoed wordt bepaald.
 • Je kunt de diverse instrumenten binnen de woningcorporatie onderscheiden.
 • Je hebt kennis van instrumenten die het effect van maatregelen en acties benoemen en in kaart kunnen brengen.
 • Je kent het verschil tussen direct en indirect rendement.
 • Je hebt inzicht in de randvoorwaarden die een rol spelen bij concrete investeringen.
 • Je hebt inzicht in de manier waarop de woningcorporatie financieel rendement van het vastgoed in kaart kan brengen en erop kan sturen.

Doelgroep
Bestuurders en/of leidinggevenden van de afdelingen vastgoed, financiën en wonen, maar ook voor projectmanagers en projectleiders die de financiële gevolgen van investeringsbeslissingen willen overzien.

Extra bijzonderheden
Neem je eigen investeringsstatuut en projectvoorstellen mee naar deze training.

Voor deelname aan deze training ontvangen directeur-bestuurders en RvC leden 6 PE punten.We kunnen je deze alleen toekennen als je dit voorafgaand aan de training laat weten.

LET OP: de prijs van dezetraining gaat per 01-01-2020 met € 30,-omhoog. Meld je je aan voor een trainingin 2020? Dan betaal je de nieuwe prijs.

Doel van deze opleiding

 • Onderscheid tussen verschillende waarderingsmethodieken
 • Hoe verlopen de verschillende geldstromen binnen een corporatie?
 • Het gedachtegoed van het 3-kamermodel: onderscheid financieel versus maatschappelijk rendement.
 • Welke randvoorwaarden onderscheiden we binnen vastgoedsturing?
 • Welke instrumenten zijn er om effect van maatregelen zichtbaar te maken?
 • Het sturen op rendement.
 • De kaders van het investeringsstatuut.

Werkwijze
Wat houdt integrale vastgoedsturing in? Hoe werkt dat binnen jouw corporatie? Hoe komen keuzes tot stand en waar stuurt jouw corporatie op? Kortom; het is voor corporaties zoeken naar handvatten om aan dit vraagstuk invulling te geven. Het uitwisselen van kennis en ervaring met medecursisten is onderdeel van deze training. We vragen van je om je eigen casuïstiek in te brengen. Hierdoor wordt de training praktijkgericht en biedt inzage hoe andere corporaties met dit vraagstuk zijn omgegaan.