Duur
3 - 4 maanden
Opslaan
Opslaan als favoriet Opgeslagen als favoriet
Aanmelden
Wachtkamer

Omschrijving

Dit programma kan plaatsvinden op locatie of online.

Het organiseren van je werk leer je niet op school en geef je ook vaak niet bewust vorm. Het gevolg daarvan is dat we onszelf een manier van werken aanleren die niet altijd even effectief is, waardoor het werk je op sommige momenten boven het hoofd groeit. Op een gegeven moment kom je tot de conclusie dat het anders moet. Het anders organiseren van je werk is een gedragsverandering. En voor een gedragsverandering is kennis, tijd en aandacht nodig dat aansluit bij jou als persoon. Ga je hier niet zorgvuldig mee om, dan is de kans groot dat je terugvalt in je oude gedrag. Op basis hiervan is dit individuele programma opgesteld

.
Doelgroep

Dit programma is ontwikkeld voor de gemotiveerde professional die wil werken met meer overzicht, structuur en rust. En waarvoor persoonlijke effectiviteit, plannen en organiseren aandachtspunten zijn.

Resultaat:

 • Overzicht over de werkzaamheden
 • Concrete planning
 • Duidelijkheid over stellen van prioriteiten
 • Werken met meer focus
 • Meer rust in je hoofd

Doel van deze opleiding

Het programma bestaat uit:
 1. Een intakegesprek
 2. Twee dagen individuele begeleiding op de werkplek of 4 dagdelen online begeleiding via Teams
 3. Drie keer een telefonisch coachgesprek
 4. Mogelijkheid voor het stellen van vragen via mail of telefoon

Een uitgebreid intakegesprek
We beginnen met een telefonisch intakegesprek waarbij je leerwensen geïnventariseerd worden en we de inhoud van het programma en de voorbereiding bespreken. Daarna vul je een uitgebreide vragenlijst ter voorbereiding in zodat het programma start met een duidelijke focus op de persoonlijke leerdoelen en motivatie.
Individuele begeleiding op de werkplek of online begeleiding via Teams
Tijdens twee of vier werkbijeenkomsten verdeeld over twee of vier dagen, met één of twee weken ertussen, werk je aan de volgende onderdelen:
De werkwijze
Er wordt gekeken naar de inrichting van de (digitale) werkplek. Het gebruik van de werkplek voor verschillende soorten werkzaamheden. De organisatie van informatie en materialen. De (digitale) archivering. De overdraagbaarheid en overzichtelijkheid van het werk. En de oorzaken van mogelijke faalkosten en ‘tijdslekken’. Er worden direct keuzes gemaakt en geleerd prioriteiten te stellen. In stapels papier, mails, projecten en de to do’s die in het hoofd zitten.
De werkhouding
Door het concreet doorlopen van het eigen werk ontstaat bewustwording in eigen handelen en algemene werkhouding. En daardoor ontstaat inzicht in mogelijke belemmerende patronen. Door het oefenen met nieuwe vaardigheden in keuzes maken worden deze patronen doorbroken. Een verbeterde besluitvaardigheid wordt dan een tweede natuur. De één-op-één begeleiding is intensief en confronterend. Het bewust stilstaan bij de eigen werksituatie en het maken van keuzes over wanneer werkzaamheden uitgevoerd worden zorgt voor een andere mindset.
De werkplanning
Tijdens de werkbijeenkomsten worden de principes van timemanagement besproken en toegepast. Zo wordt direct ervaren hoe georganiseerder gewerkt kan worden. Eerst wordt overzicht gecreëerd over wat er aan werk ligt en daarna worden de vervolgacties ingepland. Er wordt gekeken en gekozen welke kerntaken en werkzaamheden wanneer worden uitgevoerd. Er worden prioriteiten gesteld en er wordt structuur aangebracht in e-mail- en werkmappen en digitale planning.
Middelen
De planning of mailomgeving , bijvoorbeeld het programma Microsoft Outlook, wordt uitgebreid doorgelopen en gebruikt voor het maken van overzicht en structuur in de werkzaamheden, mail, contacten en losse notities. De digitale agenda in combinatie met de To Do Methode (een manier van keuzes maken) zijn de tools die helpen met het organiseren van het werk.
Drie keer een telefonisch coachgesprek
Na de sessies op de werkplek wordt er gewerkt met de nieuwe inzichten. Ter ondersteuning van het proces en als ‘stok achter de deur’ is er drie keer een coachcall. Tijdens dit telefoongesprek worden voortgang, ervaringen en behaalde successen besproken. Het eerste coachgesprek wordt op het einde van de tweede werksessie gepland.
Mogelijkheid voor het stellen van vragen via mail of telefoon
Als er tijdens de looptijd van het programma vragen zijn kan er via mail of telefoon contact gelegd worden met de begeleider. Dit zorgt ervoor dat de persoonlijke motivatie helder blijft.
Wie is de begeleider?
Tijdens het programma wordt je begeleidt door Germo Bekendam. Hij leert je jouw werk anders te plannen en organiseren, door jouw werkomgeving, werkwijze en werkplanning stap voor stap te bekijken, concreet aan te pakken en gebruiksklaar te maken, zodat je kunt werken met vanuit een overzichtelijke planning met nieuwe inzichten, en duidelijke doelen. Germo heeft in de afgelopen twintig jaar duizenden professionals begeleidt en heeft een klantbeoordeling van 8,9.

Kosten

Onderdeel Prijs
Training excl. btw € 1.797,-

De training is inclusief:

 • Telefonische intake
 • Voorbereiding op basis van een uitgebreide vragenlijst met een focus op persoonlijke leerdoelen
 • 1-op-1 training met een uitgebreide scan van de werkplek, werkwijze, de digitale mappenstructuur en de e-mail: coaching op de werkplek tijdens 2 werkbijeenkomsten van 1 dag (4 dagdelen totaal) of 4 werkbijeenkomsten via Teams 
 • 3x een telefonisch coachgesprek
 • Mogelijkheid tot het stellen van vragen via mail of telefoon tijdens het gehele traject
 • Diverse materialen
 • Digitaal naslagwerk
 • Reiskosten begeleider binnen Nederland (excl. de Waddeneilanden)
Opleidingskosten
€ 1.797,-
Incompany training

Op zoek naar een op maat gemaakte training voor jouw organisatie of team? Vraag dan de incompany training aan.

Aanvragen
Wachtkamer

Geen geschikte datum of locatie? Schrijf je in voor de wachtkamer. Dan houden we je op de hoogte van de nieuwe planning.

Inschrijven

Vragen?

Bel of mail ons gerust.

info@watdoejijmorgen.nl
088 - 2032832