Lerend werken is voor jouw vakgebied enorm belangrijk. Diverse veranderingen hebben invloed op je werk: de veranderende huurder beïnvloedt de dienstverlening van de corporatie en heeft invloed op de organisatie, systemen en medewerkers. Ook digitalisering heeft impact: komen er in jouw werk veel repeterende handelingen voor, dan heeft automatisering veel invloed. Waar jij voorheen nog bijvoorbeeld handmatig facturen controleerde en doorzette, kan dit hele proces van facturering inmiddels automatisch worden afgehandeld. Werk je binnen ICT, dan zie je dat systemen en applicaties de afgelopen tijd flink zijn toegenomen. De kunst is om ze in samenhang te blijven zien en veilig werken te waarborgen. En misschien nog wel belangrijker: dragen deze systemen en applicaties nog steeds bij aan het goed helpen van de huurder door je collega's?

Waarom is leren in jouw vakgebied belangrijk?

Natuurlijk leer je door opleidingen nieuwe kennis op dit gebied, zeker bij nieuwe technologie. Veel belangrijker is om dit te vertalen naar je dagelijkse werkpraktijk. Hoe kun je het geleerde in de praktijk vertalen naar jouw doelgroep? Hoe ontwikkel je bijvoorbeeld eenvoudig toegankelijke tools voor ouderen, mensen met verward gedrag, laaggeletterden en arbeidsmigranten? Je moet continu in de praktijk leren wat werkt en dat met je collega's bespreken. Wat je zult merken is dat je collega's verschillende expertises hebben. Sommigen houden zich bezig met innovaties. Ga eens bij ze langs om te zien wat ze weten! Ook collega's binnen de corporatie hebben behoefte aan tools die informatie- en kennisdeling onderling en tussen verschillende partners in een wijk stimuleren. Hoe weet je wat werkt? Je leert door te experimenteren, goed te luisteren naar je collega's om te zien of die zaken die je doet ook echt van toegevoegde waarde zijn! Dit geldt des te meer voor het faciliteren hun collega’s in de samenwerking met gemeenten, huurders(organisaties), ketenpartners, bedrijven en andere corporaties. Ook hebben zij een voorbeeldrol bij bijvoorbeeld papierloos werken, anders organiseren van duurzame mobiliteit door woon-werkverkeer en vervoer naar de huurders aan huis.

Hoe werkt dit in de praktijk?

Leren hoeft niet moeilijk te zijn. Hoe? Bekijk de video en de afbeeldingen hieronder voor mooie voorbeelden uit de praktijk.

Leren door zelf te ontdekken
Bekijk hier hoe Nijestee leert door nieuwe manieren van samenwerken uit te proberen.