Als lerend werken ergens belangrijk is, dan is in het jouw vakgebied. Vanuit de enorme duurzaamheidsopgave moeten bestaande en nieuwe woningen toekomstbestendig en duurzaam gemaakt worden die bovendien passen bij de veranderende huurders en maatschappij. Dat vraagt van jou andere expertise.

Waarom is leren in jouw vakgebied belangrijk?

Natuurlijk moet je leren door training en opleiding, maar belangrijker is de vertaling naar de praktijk. Dat kun je alleen maar doen door met je collega's te kijken naar wat in de praktijk werkt. Bovendien zijn er vaak collega's die vooroplopen bij innovaties; zoek hen eens op en kijk wat je kunt leren. Zo is in de nieuwbouw aardgasvrij wonen inmiddels de wettelijke norm. Dat vraagt van jou een andere manier van ontwikkelen. Daarnaast zien we ook steeds vaker samenwerking tussen corporaties zoals in de renovatieversneller. Leren met en van elkaar wordt de norm om verder te komen en resultaat te halen. Kijk dus hoe je dat goed vormgeeft met elkaar! Je kunt niet alleen, achter je bureau, een renovatie- of bouwproject opzetten. De afhankelijkheid van de omgeving en andere partijen is groot. Hoe zorg je met elkaar dat je goed en prettig samenwerkt, fouten maken tot een minimum beperkt en tot de beste oplossing komt? Daarnaast moet verduurzaming van huurwoningen wel gebeuren met oog voor de belangen van huurders. Dat vraagt om creatief denken en het zoeken naar passende oplossingen. Schakelen tussen theorie en wat werkt in de praktijk wordt daarmee des te belangrijker!

Hoe werkt dit in de praktijk?

Leren hoeft niet moeilijk te zijn. Hoe? Bekijk de video en de afbeeldingen hieronder voor mooie praktijkvoorbeelden.

Leren van en met collega's

Bekijk hier hoe Nijestee leert en werkt in co-makingship.