Kijkend naar de veranderingen in je vakgebied wordt lerend werken steeds belangrijker. Maatwerk wordt meer en meer de norm in plaats van een gestandaardiseerde aanpak. Hoe zorg je voor optimale service en passende woonruimte voor een verschillend en veranderend huurdersbestand? Hoe zorg je voor een passende en eerlijke verdeling van de woonruimte bij een steeds krapper wordende woningmarkt? Dit leer je niet zomaar uit een boek of training.

Waarom is leren in jouw vakgebied belangrijk?

Kijk met je collega's welke maatwerkoplossingen passen binnen de juridische richtlijnen en de context van jouw corporatie. Dit vraagt veel afstemming en reflectie op datgene wat je dagelijks doet. En het betekent wat voor je communicatievaardigheden. Huurders stellen steeds meer eisen aan een woning. Daarnaast verwachten ze snelle, persoonlijke service, en het liefst vandaag. Ga dus met je collega’s in gesprek over hoe je het beste kunt communiceren. Wat kun je wel en niet beloven en hoe ga je om met voor jou ‘lastige huurders’? Ook in je werkproces veranderen er zaken. Om klantgericht te kunnen werken moeten alle klantcontacten, van reparatieverzoeken tot huurmutaties, centraal worden vastgelegd. Dat betekent meer keten denken waarin je afhankelijk bent van je andere collega's: hoe werk je samen? Waar kun je met elkaar verbeteren? Hoe organiseer je jouw werkoverleg? Tel daarbij op dat ook de overheid eisen stelt. In 2050 moeten alle corporatiewoningen CO2-neutraal zijn en moeten we volledig circulair werken. De bewoner gaat elektrisch koken en de warmte voor tapwater en verwarming komt van een duurzame bron. Wat betekent dit voor het gedrag en de woonlasten van de huurder? Kortom: je kennis up-to-date houden is één ding, met je collega's in gesprek over hoe je omgaat met al deze veranderingen is twee!

Hoe werkt dit in de praktijk?

Lerend werken hoeft niet moeilijk te zijn. Hoe? Klik op de afbeeldingen hieronder voor mooie voorbeelden uit de praktijk.