Als directeur, manager of teamleider ben je op twee manieren betrokken bij veilig en gezond werk: Je hebt aandacht voor de veiligheid en gezondheid van jouw medewerkers. Daarnaast mag je jouw eigen gezondheid niet uit het oog verliezen.

Wat betekent dit voor mij?

Uiteraard ben je als directeur, manager of teamleider begaan met de veiligheid en gezondheid van jouw medewerkers. Maar heb je voldoende zicht op de risico’s in hun werk? Kun je steeds zelf het goede voorbeeld geven? Kun je overweg met vragen van medewerkers over hoge werkdruk? Of met een klacht over agressie of ander ongewenst gedrag? Weet je hoe je medewerkers bij onveilig of ongezond gedrag effectief aan kunt spreken? Heb je zicht op jouw taken bij de RI&E of bij voorlichting? Ben je als leidinggevende voldoende in staat om jouw rol bij (langdurig) ziekteverzuim goed te vervullen?
Op het gebied van veilig en gezond werken wordt er dus nogal wat van jou gevraagd! En als het gaat om jouw eigen gezondheid zijn hoge werkdruk en langdurig beeldschermwerk belangrijke risico’s.

Leidinggevende en veilig en gezond werk
Lukt het jou om met jouw medewerkers een cultuur te ontwikkelen waarbij veilig en gezond werken steeds op de eerste plaats komt en preventie centraal staat? Daarvoor is het onder meer belangrijk dat je kennis hebt van de belangrijkste Arborisico’s in het werk van jouw medewerkers. Zodat je steeds zelf het goede voorbeeld kunt geven. En dat je kunt zien en ingrijpen waar er zaken fout gaan. Je hebt deze kennis ook nodig bij vragen van medewerkers, ook als die liggen op ingewikkelde gebieden als werkdruk en ongewenst gedrag. En in teamgesprekken en in jaargesprekken met medewerkers zal veilig en gezond werken één van de thema’s zijn. In ieder geval dien je de werkdruk daar te bespreken. Als leidinggevende moet je vaak ook een bijdrage kunnen leveren aan arbovoorlichting en aan de uitvoering van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

In beeld

Verantwoord Opdrachtgeverschap houdt in dat opdrachtgevers aandacht hebben voor gezond en veilig werken in alle fases van de opdracht, dus van ontwerp tot oplevering of uitvoering.

In deze animatie zijn praktische tips te zien voor Verantwoord Opdrachtgeverschap.

Verantwoord opdrachtgeverschap

Leidinggevende en ziekteverzuim
Om als leidinggevende goed om te kunnen gaan met ziekteverzuim van jouw medewerkers is het belangrijk dat je het ziekteverzuimprotocol van jouw corporatie kent. En dat je in staat bent om jouw taken daarbij op de juiste manier uit te voeren. Zoals het voeren van een gesprek met de medewerker na een ziekmelding, het opstellen van een plan van aanpak na 8 ziekteweken, het voeren van gesprekken met frequent zieken en het begeleiden van langdurig zieken. Naast kennis over wat je wel en niet kan doen, zijn ook specifieke gesprekstechnieken nodig.

Beeldschermwerk
Als jouw beeldschermwerkplek niet goed is ingericht of als je een verkeerde houding aanneemt bij het werk, kan dat op den duur leiden tot lichamelijke klachten. Met name aan je armen, nek en schouders. De corporatie moet zorgen dat er een goede beeldschermwerkplek voor je is, op kantoor en/of thuis. Zorg dat je weet hoe je jouw beeldschermwerkplek goed in moet stellen. En dat je de juiste positie inneemt. En werk zo weinig mogelijk op een losse tablet of laptop, zeker niet meer dan twee uur op een dag.
Ook langdurig zittend werk kan tot gezondheidsproblemen leiden. Het is belangrijk om tijdens een werkdag voldoende te bewegen. Dat vraagt om meerdere kleine aanpassingen in jouw manier van werken.

Werkdruk en werkplezier
Het is niet altijd eenvoudig om een goede balans te houden tussen werk en privé. Vooral niet als je regelmatig thuis werkt. Ook door de hoeveelheid werk, deadlines of andere werkproblemen kan het werkplezier in het gedrang komen en de werkdruk te hoog worden.
Een overzienbare periode van werkdruk kan een interessante uitdaging zijn. Maar als dat te lang aanhoudt, kan het ten koste gaan van jezelf. Het is belangrijk om tekenen van te hoge werkdruk bij jezelf op tijd te herkennen en te weten wat je eraan kunt doen. Bedenk daarbij dat ieder werkdruk op een andere manier ervaart.

Het is de taak van jouw werkgever om het werk zo te organiseren dat jij als medewerker de werkzaamheden op een gezonde manier kunt uitvoeren. Eventuele werkdrukproblemen bespreek je met je leidinggevende of in je team. Samen kun je naar oplossingen zoeken die leiden tot een gezonde werkdruk.
Daarnaast kan het goed zijn om te zien wat jezelf in jouw werk kunt doen om de druk te verminderen en jouw werkplezier te behouden.

Meer weten?
Hulp

Vragen?

Wil je meer weten over de mogelijkheden in jouw vakgebied of over een opleiding? Vraag het aan onze experts. Klik hier om contact op te nemen met de helpdesk van watdoejijmorgen.nl