In het vakgebied Financiën heb je met verschillende gezondheidsrisico’s te maken. Werk jij steeds in een goede houding achter je beeldscherm? Wissel je het zittend werk voldoende af? Hoe ervaar je de werkdruk? En als je (telefonisch) contact hebt met huurders: Hoe ga je om met agressie of ander ongewenst gedrag? Belangrijke vragen om jezelf te stellen als je vitaal jouw werk wilt blijven doen.

Wat betekent dit voor mij?

Beeldschermwerk
Als jouw beeldschermwerkplek niet goed is ingesteld of als je een verkeerde houding aanneemt bij het werk, kan dat op den duur leiden tot lichamelijke klachten. Met name aan je armen, nek en schouders. Het is de taak van jouw werkgever om te zorgen voor een goede beeldschermwerkplek, op kantoor en/of thuis. Zorg dat je weet hoe je jouw beeldschermwerkplek goed in moet stellen. En dat je de juiste positie inneemt. En werk zo weinig mogelijk op een losse tablet of laptop, zeker niet meer dan twee uur op een dag.
Daarnaast kan langdurig zittend werk tot gezondheidsproblemen leiden. Het is belangrijk om tijdens een werkdag voldoende te bewegen. Dat vraagt om meerdere kleine aanpassingen in jouw manier van werken.

Werkdruk en werkplezier
Het is niet altijd eenvoudig om een goede balans te houden tussen werk en privé. Vooral niet als je regelmatig thuis werkt. Ook door de hoeveelheid werk, deadlines of andere werkproblemen kan het werkplezier in het gedrang komen en de werkdruk te hoog worden.
Een overzienbare periode van werkdruk kan een interessante uitdaging zijn. Maar als dat te lang aanhoudt, kan het ten koste gaan van jezelf. Het is belangrijk om tekenen van te hoge werkdruk bij jezelf op tijd te herkennen en te weten wat je eraan kunt doen. Bedenk daarbij dat ieder werkdruk op een andere manier ervaart.

Het is de taak van jouw werkgever om het werk zo te organiseren dat jij als medewerker de werkzaamheden op een gezonde manier kunt uitvoeren. Eventuele werkdrukproblemen bespreek je met je leidinggevende of in je team. Samen kun je naar oplossingen zoeken die leiden tot een gezonde werkdruk.
Daarnaast kan het goed zijn om te zien wat jezelf in jouw werk kunt doen om de druk te verminderen en jouw werkplezier te behouden.

In beeld

Johannes Osinga (directeur) en Monique de Bruin (officemanager) vertellen in deze video hoe FLOW en De Corporatie Academie hun kantoor in Nijkerk hebben ingericht zodat de medewerkers veilig en gezond werken.

Johannes en Monique

Agressie en ander ongewenst gedrag
Als je contact hebt met huurders, kun je te maken krijgen met verbale agressie, discriminatie of ander ongewenst gedrag. Bijvoorbeeld als je een gesprek hebt met huurders over betalingsachterstanden. Het is eerst van belang om na te gaan of agressie van huurders voorkomen kan worden. Zijn er zaken in het werkproces die zorgen dat een huurder agressief wordt? Kunnen jij of de corporatie deze zaken voorkomen of aanpassen? Krijg je toch met agressie te maken, dan is het goed om het agressieprotocol van jouw corporatie op de juiste manier toe te kunnen passen. Probeer tijdens het gesprek de spanning te verminderen door rustig en beleefd te blijven en de discussie te vermijden. Maak waar nodig ook je grenzen duidelijk. Daarbij is het goed om de verschillende vormen van agressie te kunnen herkennen én de manier om daarmee om te gaan. Een huurder die agressief is door frustratie, kun je anders benaderen dan een huurder die agressief gedrag inzet om zijn doel te bereiken.

Ook kun je te maken krijgen met ongewenst gedrag door collega’s. Het is dan goed om te weten wat de gedragsregels van jouw corporatie zijn, hoe te reageren en waar je terecht kunt na een incident. Bijvoorbeeld bij jouw leidinggevende of een vertrouwenspersoon.

Meer weten?
Hulp

Vragen?

Wil je meer weten over de mogelijkheden in jouw vakgebied of over een opleiding? Vraag het aan onze experts. Klik hier om contact op te nemen met de helpdesk van watdoejijmorgen.nl