Het werk van de medewerkers van Ondersteuning, ICT, administratie en secretariaat verschuift mogelijk naar virtueel assistent, SSC-medewerker of functioneel beheerder.

Wat gaat er veranderen?

Wat betekent dit voor mij?
In 2025 is jouw rol als medewerker van ondersteunende diensten zoals ICT, administratie en secretariaat mogelijk voor een groot deel overgenomen door systemen en specialistische bedrijven.

Er zijn waarschijnlijk minder uitvoerende administratieve werkzaamheden. De behoefte verschuift naar breed inzetbare ondersteunende interne dienstverleners voor complexe vragen en diensten.

Benodigde vaardigheden voor jou zijn oplossend vermogen en het nemen van regie. Ook is specialistische kennis van ICT en digitalisering gewenst. Je gaat in principe werken met platforms en systemen. Samenwerken en communicatie gebeurt veel op afstand via conference calls, e-mails en chats.

Mogelijke veranderingen in jouw werkzaamheden:

  • Ervoor zorgen dat de corporatie werkt met state-of-the-artsystemen: virtuele realiteit en kunstmatige intelligentie
  • Collega's faciliteren in het samen werken via conference calls, mail en chats
  • Regelen dat de corporatie de nieuwste innovaties snel kan adopteren
  • Regie nemen over de werkzaamheden die worden uitbesteed
In beeld

Klik op de afbeelding voor een overzicht van de veranderingen tussen nu en 2025 volgens het onderzoek van Aedes.