BIM is ontstaan met dank aan de snelle technologische ontwikkelingen. Met BIM (Bouw Informatie Management) worden vastgoedgegevens beheerd en ontsloten.

Werken met 3D-modellen
Met BIM is het mogelijk om woningen in 3D-modellen op te slaan en alle vastgoedgegevens vast te leggen en te beheren, inclusief woning plattegronden, gegevens van renovaties en contracten. Digitaal, overzichtelijk en altijd beschikbaar.

Hiermee wordt bij voorbeeld het bepalen van de hoeveelheid strekkende meters verf die nodig is voor de kozijnen een eenvoudige klus. Dit is snel en eenduidig uit het systeem te halen. Het is niet meer nodig om dit door de schilder te laten opmeten.

Hoe verandert mijn werk?
Door het digitaliseren van informatie is deze eenduidiger en makkelijker te vinden en toegankelijk voor iedereen die rechten heeft.

Hierdoor wordt het ook mogelijk om data met elkaar te combineren en op basis daarvan voorspellingen te doen. Bijvoorbeeld wanneer onderhoud moet worden ingepland.

Digitalisering van vastgoedgegevens en het ontsluiten voor eenieder die het nodig heeft, is een van de speerpunten in dit vakgebied.

Databeheer
Jouw toegevoegde waarde zit in goed beheer en assetmanagement. Hier gebruik je beschikbare data voor. Je hebt kennis van vastgoed en op basis daarvan denk je door: wat vertellen de data ons over de komende tijd? Wat betekenen gegevens voor financiën, communicatie met bewoners en beleid van de corporatie? Processen worden grijpbaarder en inzichtelijker en de kunst is om te komen tot een goede forecast: wanneer moeten er geschilderd worden? Wanneer is ander onderhoud nodig? Wanneer beginnen we met communicatie hierover?

Communicatie met bewoners en bewonerscommissies
Bij renovatie en herhuisvesting merk je dat een goed contact met de bewoners het verschil maakt. En dat kan steeds meer digitaal: via apps, mail, video. Nieuwsbrieven, visuals en multimedia maken informatie duidelijker. Allerlei apps doen hun intrede om 24/7 bereikbaar te zijn. Met een hybride bijeenkomst kunnen meer bewoners meedoen. Hoe zorg jij dat je bijblijft en ook digitaal goed communiceert?

Digitale werkprocessen zoals gebruik maken van 3D-modellen
Met BIM (Bouw Informatie Management) is het mogelijk om woningen in 3D-modellen op te slaan. Waardevolle vastgoedgegevens zijn zo digitaal beschikbaar. Hoe maak je goed gebruik van deze gegevens? Het bepalen van de hoeveelheid strekkende meters verf voor kozijnen en muren wordt zo een eenvoudige klus. Door data slim met elkaar te combineren kun je ook voorspellingen doen: wanneer is onderhoud nodig?

Goed en digitaal samenwerken
Zowel met collega’s als externe partners (denk aan aannemers) werken we ook online samen. We overleggen via Teams, delen documenten via Sharepoint. Het gebruik van foto’s als communicatiemiddel heeft zijn intrede gedaan. Dit vraagt om handigheid met digitale middelen en afspraken maken met collega’s over het gebruik ervan. Als je digitaal slimmer werkt hou je tijd over voor wat echt belangrijk is.

Een opleiding kan je helpen bij te blijven op bij de digitale ontwikkelingen. Herken je een van deze vragen? Bekijk dan het leeraanbod op deze pagina.

  • Hoe maak ik goed gebruik van 3D-modellen en data?
  • Hoe blijf ik bij met de belangrijke ontwikkelingen op het gebied van bouwen?
  • Hoe verbeter ik het contact met bewoners bij renovatie en herhuisvesting met digitale middelen?
  • Hoe werk ik slim samen met collega’s?