Hoe zorg je voor optimale service en passende woonruimte voor een verschillend en veranderend huurdersbestand? Hoe zorg je voor een passende en eerlijke verdeling van de woonruimte bij een steeds krapper wordende woningmarkt? De vraagstukken worden complexer en vereisen maatwerkoplossingen die passen binnen de juridische richtlijnen.

Wat betekent dit voor mij?

De veranderende huurder heeft andere behoeften en wensen aan de huurwoning en leefomgeving. Voor ouderen, mensen in de maatschappelijke opvang, arbeidsmigranten of vergunninghouders is het vinden van een huurwoning en leefbare omgeving vaak complex en maatwerk. De begeleiding van deze huurders naar een woning en het zelfstandig wonen vraagt persoonlijke aandacht en samenwerking van jou, jouw collega’s en partners.

Als medewerker Verhuur, verkoop & bemiddeling heb je te maken met veel verschillende mensen met ieder zijn of haar persoonlijke behoeften aan woning en omgeving. Naast kwetsbare huurders heb je in de huidige geïndividualiseerde samenleving ook te maken met huurders die vinden dat de corporatie niet voldoende aansluit bij hun behoeften of dat ze hun klachten niet goed of te laat oppakt. Huurders zijn verbaal en digitaal mondiger, uiten kritiek op de corporatie en ontplooien burgerinitiatieven. Ook deze huurders eisen aandacht van en contact en communicatie met jou.

De mix van huurders vereist een flexibele houding in omgang en communicatiestijlen zodat jij alle huurders kunt ondersteunen in hun woonwensen. Je hebt te maken met huurders die emoties en frustraties uiten, persoonlijk en via sociale media. En huurders die juist niet reageren omdat ze de situatie niet aankunnen. Inzicht hebben in de individuele omstandigheden, woonvaardigheden van de huurder en jouw gedrag hierop kunnen aanpassen is heel belangrijk.

Tips in de omgang met huurders:

  • Maak tijd om contact te maken met de huurder.
  • Pas je manier van communicatie aan aan de huurder.
  • Benoem de situatie en de emoties die je ziet.
  • Stap niet over emoties heen.
  • Laat weten wat je aan het doen bent, bijvoorbeeld als je iets opzoekt of typt.
  • Weet op welke (zorg)signalen je moet letten.
  • Stel op tijd je grenzen bij agressie en ander ongewenst gedrag.

Er zijn veel trainingen waarin je leert gedrag te herkennen en om te gaan met verschillende doelgroepen, ook telefonisch.