Als medewerker Sociaal beheer en leefbaarheid kan het werk hoge eisen aan je stellen. Hoe ga je om met agressie of ander ongewenst gedrag van huurders? Hoe ervaar jij jouw werkdruk? Werk je steeds in een goede houding achter je beeldscherm? Het is belangrijk om in jouw werk goed op jezelf te letten.

Wat betekent dit voor mij?

Agressie en ander ongewenst gedrag
Je kunt bij huisbezoeken en aan de telefoon te maken krijgen met agressie. Het is eerst van belang om na te gaan of agressie van huurders voorkomen kan worden. Zijn er zaken in het werkproces die zorgen dat een huurder agressief wordt? Kunnen jij of de corporatie deze zaken voorkomen of aanpassen?
Krijg je toch met agressie te maken, dan is het goed om het agressieprotocol van jouw corporatie op de juiste manier toe te kunnen passen. Geef waar nodig je grenzen aan. Kun je de verschillende vormen van agressie herkennen en weet je hoe daarmee om te gaan? Een huurder die agressief is door frustratie, kun je anders benaderen dan een huurder die agressief gedrag inzet om zijn doel te bereiken. En hoe zit het met jouw veiligheid in contact met huurders met verward gedrag of een licht verstandelijke beperking?

Als je vastgegrepen wordt is het belangrijk dat je weet hoe je op een goede manier kunt afweren.
Verder kan het nodig zijn dat je ook weet om te gaan met andere vormen van ongewenst gedrag, zoals discriminatie of seksuele intimidatie. En kun je in aanraking komen met besmet bloed, naalden, of vervuilde woningen en mensen? Dan is het belangrijk dat je geleerd hebt hoe je daarmee op een goede manier om kunt gaan.

Werkdruk en werkplezier
Als medewerker Sociaal beheer en leefbaarheid heb je soms te maken met ingewikkelde overlastgevallen en mondige bewoners. Soms ook zie je schrijnende situaties. Als dat je teveel zou worden kan jouw werkplezier in het gedrang komen en de werkdruk te hoog worden. Het is belangrijk om tekenen van te hoge werkdruk bij jezelf op tijd te herkennen en te weten wat je eraan kunt doen. Bedenk daarbij dat ieder werkdruk op een andere manier ervaart.

Het is de taak van jouw werkgever om het werk zo te organiseren dat jij als medewerker de werkzaamheden op een gezonde manier kunt uitvoeren. En dat je je hart kunt luchten na ingrijpende ervaringen.
Eventuele werkdrukproblemen bespreek je met je leidinggevende of in je team. Samen kun je naar oplossingen zoeken die leiden tot een gezonde werkdruk.
Kijk ook naar wat je zelf in jouw werk kunt doen om met veeleisende situaties om te gaan. En om jouw werkplezier te behouden.

In beeld

In het TOP webinar over werkdruk en agressie praat Patricia Willemsen, programmamanager FLOW, met bestseller auteur Caroline Koetsenruijter (Het Agressieparadijs) en A&O-deskundigen Joke Koster en Koen Langenhuysen. Het webinar start met voormalig Volkskrant-columniste Sheila Sitalsing. Voor medewerkers uit dit vakgebied is het webinar vooral interessant omdat in dit webinar agressie-expert Caroline Koetsenruyter vertelt wat je als organisatie en als medewerker kunt doen om veilig en gezond te kunnen werken.

TOP Webinar

Beeldschermwerk
Als jouw beeldschermwerkplek niet goed is ingericht of als je een verkeerde houding aanneemt bij het werk, kan dat op den duur leiden tot lichamelijke klachten. Met name aan je armen, nek en schouders. Het is de taak van jouw werkgever om te zorgen voor een goede beeldschermwerkplek, op kantoor en/of thuis. Zorg dat je weet hoe je jouw beeldschermwerkplek goed in moet stellen. En dat je de juiste positie inneemt. Werk verder zo weinig mogelijk op een losse tablet of laptop, zeker niet meer dan twee uur op een dag.

Meer weten?
Hulp

Vragen?

Wil je meer weten over de mogelijkheden in jouw vakgebied of over een opleiding? Vraag het aan onze experts. Klik hier om contact op te nemen met de helpdesk van watdoejijmorgen.nl