Als stafmedewerker kun je te maken krijgen met gezondheidsrisico’s in je eigen werk; door beeldschermwerk en door hoge werkdruk. Wanneer je preventiemedewerker bent of bedrijfshulpverlener heb je uiteraard nog extra aandachtspunten. Hetzelfde geldt voor eventuele interne vertrouwenspersonen en leden van een interne klachtencommissie ongewenst gedrag.

Wat betekent dit voor mij?

Preventiemedewerkers
Als preventiemedewerker of Arbocoördinator ben je de spin in het web van veilig en gezond werk.

Om jouw werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren is een basistraining meestal niet voldoende. Je zult thuis moeten zijn in de belangrijkste risico’s die binnen jouw corporatie spelen. En ook moet je weten hoe je een RI&E en beleidstukken moet opstellen. En naast inhoudelijke kennis heb je ook vaardigheden nodig om onafhankelijk en effectief te kunnen adviseren en rapporteren.
Jouw takenpakket bepaalt waar daarbij de focus moet liggen: Als je vooral beleidsmatig bezig bent met veiligheid en gezondheid heb je andere vaardigheden nodig dan als je meer praktisch op de werkplekken adviseert.

Bedrijfshulpverleners
Wanneer je als bedrijfshulpverlener moet optreden na een incident mag er niets misgaan. Daarom is het belangrijk dat de corporatie een bedrijfsnoodplan heeft waarin voor alle mogelijke calamiteiten is uitgewerkt hoe je moet handelen. Jouw training en oefeningen moeten gericht zijn op dat eigen bedrijfsnoodplan, zodat je in geval van nood weet wat je te doen staat.
Ben je ‘hoofd BHV’ dan moet je daarnaast ook een BHV-organisatie op kunnen zetten en aan kunnen sturen.

Interne vertrouwenspersonen en leden van een klachtencommissie ongewenst gedrag
Ben je als medewerker van de corporatie aangesteld als vertrouwenspersoon dan is training onmisbaar. Je hebt training nodig om inzicht te krijgen in ongewenst gedrag en de gevolgen daarvan, in regelgeving en in jouw rol, taken en valkuilen. Je zult ook specifieke gesprekstechnieken moeten leren en hoe om te gaan met emoties. En weet je wat je opneemt in het jaarlijkse verslag van jouw werkzaamheden?

Heeft jouw corporatie een interne klachtencommissie ongewenst gedrag ingesteld? Dan heb je als lid daarvan kennis nodig over de klachtenregeling en hoe die in de praktijk toe te passen. Bijvoorbeeld: Wat is een ontvankelijkheidsverklaring? Hoe (ver)hoor je de klager, aangeklaagde en getuigen? En hoe kom je tot een afgewogen advies aan de directie?

In beeld

Johannes Osinga (directeur) en Monique de Bruin (officemanager) vertellen in deze video hoe FLOW en De Corporatie Academie hun kantoor in Nijkerk hebben ingericht zodat de medewerkers veilig en gezond werken.

Johannes en Monique

Beeldschermwerk
Wanneer jouw beeldschermwerkplek niet goed is ingesteld of als je een verkeerde houding aanneemt bij het werk, kan dat op den duur leiden tot lichamelijke klachten. Met name aan je armen, nek en schouders. Het is de taak van jouw werkgever om te zorgen voor een goede beeldschermwerkplek, op kantoor en/of thuis. Zorg dat je weet hoe je jouw beeldschermwerkplek goed in moet stellen. En dat je de juiste positie inneemt. Thuis en op kantoor. En werk zo weinig mogelijk op een losse tablet of laptop, zeker niet meer dan twee uur op een dag.
Daarnaast kan langdurig zittend werk tot gezondheidsproblemen leiden. Het is belangrijk om tijdens een werkdag voldoende te bewegen. Dat vraagt om meerdere kleine aanpassingen in jouw manier van werken.

Werkdruk en werkplezier
Het is niet altijd eenvoudig om een goede balans te houden tussen werk en privé. Vooral niet als je regelmatig thuis werkt. Ook door de hoeveelheid werk, deadlines of andere werkproblemen kan het werkplezier in het gedrang komen en de werkdruk te hoog worden. Als dat te lang aanhoudt, kan het ten koste gaan van jezelf. Het is belangrijk om tekenen van te hoge werkdruk bij jezelf op tijd te herkennen en te weten wat je eraan kunt doen. Bedenk daarbij dat ieder werkdruk op een andere manier ervaart.

Het is de taak van jouw werkgever om het werk zo te organiseren dat jij als medewerker de werkzaamheden op een gezonde manier kunt uitvoeren. Eventuele werkdrukproblemen bespreek je met je leidinggevende of in je team. Samen kun je naar oplossingen zoeken die leiden tot een gezonde werkdruk.
Daarnaast kan het goed zijn om te zien wat je zelf in jouw werk kunt doen om de druk te verminderen en jouw werkplezier te behouden.

Hulp

Vragen?

Wil je meer weten over de mogelijkheden in jouw vakgebied of over een opleiding? Vraag het aan onze experts. Klik hier om contact op te nemen met de helpdesk van watdoejijmorgen.nl