Als medewerker in het vakgebied Vastgoed en projectontwikkeling ben je op twee manieren betrokken bij veilig en gezond werken. Zo ben je als opdrachtgever van bouw- en renovatieprojecten verantwoordelijk voor de veiligheid op en rondom de bouwplaats. Daarnaast heb je in jouw werk ook te maken met risico’s voor je eigen gezondheid.

Wat betekent dit voor mij?

Veilig bouwen
Hoe borg je als opdrachtgever de veiligheid bij nieuwbouw en renovatie, zowel in de voorbereidings- als ook in de uitvoeringsfase? Hoe voer je het Bouwprocesbesluit op de juiste manier uit? Hoe zorg je voor continue aandacht voor veiligheid? Wordt er bij het ontwerp steeds voldoende gezorgd dat er later op een veilige manier onderhoud en reiniging kan plaatsvinden?
Deze vragen vergen specialistische kennis, onder meer om een V&G-plan of een VGM-projectplan VCA te kunnen beoordelen en waar nodig bij te sturen. Ook een zorgvuldige verslaglegging is belangrijk.

En hoe spreek je als opzichter op een bouwplaats de ketenpartners aan, zonder vervolgens zelf aansprakelijk te worden of verantwoordelijkheid te dragen voor het stilleggen van de bouwactiviteiten? Ingewikkelde vragen die hoge eisen stellen aan jouw competenties.

  Werkdruk en werkplezier
  Door een grote hoeveelheid werk, deadlines of andere werkproblemen kan jouw werkplezier in het gedrang komen en jouw werkdruk te hoog worden. En ook door de omgang met boze bewoners of omwonenden bij verduurzamings-/renovatieprojecten. Een overzienbare periode van werkdruk kan een interessante uitdaging zijn. Maar als dat te lang aanhoudt, kan het ten koste gaan van jezelf. Het is belangrijk om tekenen van te hoge werkdruk bij jezelf op tijd te herkennen en te weten wat je eraan kunt doen. Bedenk daarbij dat ieder werkdruk op een andere manier ervaart.

  Het is de taak van jouw werkgever om het werk zo te organiseren dat jij als medewerker de werkzaamheden op een gezonde manier kunt uitvoeren. Hoe groot is de portefeuille aan verhuureenheden? Hoe groot is de formatie op jouw afdeling? Is er een goede planning?
  Eventuele werkdrukproblemen bespreek je met je leidinggevende of in je team. Samen kun je naar oplossingen zoeken die leiden tot een gezonde werkdruk.
  Daarnaast kan het goed zijn om te zien wat jezelf in jouw werk kunt doen om de druk te verminderen en jouw werkplezier te behouden.

  In beeld

  Verantwoord Opdrachtgeverschap houdt in dat opdrachtgevers aandacht hebben voor gezond en veilig werken in alle fases van de opdracht, dus van ontwerp tot oplevering of uitvoering.

  In deze animatie zijn praktische tips te zien voor Verantwoord Opdrachtgeverschap.

  Verantwoord opdrachtgeverschap

  Beeldschermwerk
  Als jouw beeldschermwerkplek niet goed is ingericht of als je een verkeerde houding aanneemt bij het werk, kan dat op den duur leiden tot lichamelijke klachten. Met name aan je armen, nek en schouders. Het is de taak van jouw werkgever om te zorgen voor een goede beeldschermwerkplek, op kantoor en/of thuis. Zorg dat je weet hoe je jouw beeldschermwerkplek goed in moet stellen. En dat je de juiste positie inneemt. En werk zo weinig mogelijk op een losse tablet of laptop, zeker niet meer dan twee uur op een dag.
  Ook langdurig zittend werk kan tot gezondheidsproblemen leiden. Het is belangrijk om tijdens een werkdag voldoende te bewegen. Dat vraagt om meerdere kleine aanpassingen in jouw manier van werken.

  Meer weten?
  Hulp

  Vragen?

  Wil je meer weten over de mogelijkheden in jouw vakgebied of over een opleiding? Vraag het aan onze experts. Klik hier om contact op te nemen met de helpdesk van watdoejijmorgen.nl