Als eerste aanspreekpunt voor huurders heb je met uiteenlopende risico’s te maken. Hoe ga je om met agressie en ander ongewenst gedrag van huurders? Hoe ervaar je jouw werkdruk? Werk je op een goede manier op je laptop, tablet of pc? Houd je eigen veiligheid en gezondheid goed in de gaten!

Wat betekent dit voor mij?

Agressie en ander ongewenst gedrag
Het is eerst van belang om na te gaan of agressie van huurders voorkomen kan worden. Zijn er zaken in het werkproces die zorgen dat een huurder agressief wordt? Kunnen jij of de corporatie deze zaken voorkomen of aanpassen?
Krijg je toch met agressie te maken dan is het goed om het agressieprotocol van jouw corporatie op de juiste manier toe te kunnen passen. Geef waar nodig je grenzen aan. Kun je de verschillende vormen van agressie herkennen en weet je hoe daarmee om te gaan? Een huurder die agressief is door frustratie, kun je anders benaderen dan een huurder die agressief gedrag inzet om zijn doel te bereiken. Als je vastgegrepen wordt is het belangrijk dat je op een goede manier kunt afweren. Ook als je een wietplantage of een drugslab ontdekt, is jouw veiligheid in het geding en moet je de juiste keuzes kunnen maken.
Verder kan het nodig zijn dat je ook weet om te gaan met andere vormen van ongewenst gedrag zoals discriminatie of seksuele intimidatie. En kun je in aanraking komen met besmet bloed, naalden, of vervuilde woningen en mensen? Dan is het belangrijk dat je geleerd hebt hoe je daarmee op een goede manier om kunt gaan.

Werkdruk en werkplezier
Als medewerker Wijk- en gebiedsbeheer krijg je te maken met mondige bewoners en ingewikkelde gevallen van overlast. Soms ook zie je schrijnende situaties. Dat kan je ook na je werk nog bezig houden. Zo wordt er op allerlei manieren een beroep op je gedaan. Als dat je een keer teveel zou worden, kan jouw werkplezier in het gedrang komen en de werkdruk te hoog worden. Het is belangrijk om tekenen van te hoge werkdruk bij jezelf op tijd te herkennen en te weten wat je eraan kunt doen. Bedenk daarbij dat ieder werkdruk op een andere manier ervaart.

Het is de taak van jouw werkgever om het werk zo te organiseren dat jij als medewerker de werkzaamheden op een gezonde manier kunt uitvoeren. En dat je je hart kunt luchten na ingrijpende ervaringen.
Eventuele werkdrukproblemen bespreek je met je leidinggevende of in je team. Samen kun je naar oplossingen zoeken die leiden tot vermindering van de werkdruk.
Kijk daarnaast ook naar wat je zelf in jouw werk kunt doen om met veeleisende situaties om te gaan. En om jouw werkplezier te behouden.

In beeld

In het TOP webinar over werkdruk en agressie praat Patricia Willemsen, programmamanager FLOW, met bestseller auteur Caroline Koetsenruijter (Het Agressieparadijs) en A&O-deskundigen Joke Koster en Koen Langenhuysen. Het webinar start met voormalig Volkskrant-columniste Sheila Sitalsing. Voor medewerkers uit dit vakgebied is het webinar vooral interessant omdat in dit webinar agressie-expert Caroline Koetsenruyter vertelt wat je als organisatie en als medewerker kunt doen om veilig en gezond te kunnen werken.

TOP Webinar

Gezond werken met laptop, tablet of pc
Voor jouw gezondheid is het belangrijk dat je zo weinig mogelijk werkt op een losse tablet of laptop, zeker niet meer dan twee uur op een dag. Ook als jouw vaste beeldschermwerkplek niet goed is ingericht of als je een verkeerde houding aanneemt bij het werk, kan dat op den duur leiden tot lichamelijke klachten. Het is de taak van jouw werkgever om te zorgen voor een goede beeldschermwerkplek, op kantoor en/of thuis. Verder is het belangrijk dat je weet op welke manier je gezond werkt met de diverse schermen.

Meer weten?
Hulp

Vragen?

Wil je meer weten over de mogelijkheden in jouw vakgebied of over een opleiding? Vraag het aan onze experts. Klik hier om contact op te nemen met de helpdesk van watdoejijmorgen.nl