Het werk van Financiën verschuift mogelijk van medewerker huuradministratie, controller, financieel medewerker en medewerker personeelsadministratie naar procesregisseur, functioneel beheerder of frontoffice medewerker bedrijfsvoering.

Wat gaat er veranderen?

Strategisch adviseren als stevige gesprekspartner
In 2025 is jouw rol als medewerker Financiën mogelijk verschoven naar procesregisseur, functioneel beheerder of frontoffice medewerker bedrijfsvoering.

De administratieve werkzaamheden nemen waarschijnlijk sterk af en worden mogelijk vervangen door het toetsen en controleren van administratieve processen en systemen. Dit vraagt van jou sterke analytische vaardigheden, inhoudelijke expertise en adviesvaardigheden.

Als medewerker Financiën ga je wellicht nog meer samenwerken met experts op andere vakgebieden en uit de complexe buitenwereld. Deze samenwerking is essentieel om te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en om het bestuur en management te kunnen informeren en adviseren. Ook voor het ontwikkelen van businesscases op basis van scenario’s , risicoanalyses en fiscaliteit is samenwerking met experts gewenst.

Mogelijke veranderingen in jouw werkzaamheden:

  • Business cases ontwikkelen op basis van scenario's
  • Werken met real-time gegevens
  • Naast financiële cijfers ook bedrijfsprocessen en risico's betrekken
  • Controleren of systemen de juiste informatie opleveren (digitale audit)

Wat willen collega's uit jouw vakgebied leren?
Collega’s in jouw vakgebied noemen vooral veel vakinhoudelijke thema’s om over te leren. Denk aan financiële wetgeving rondom fiscaliteit, WOZ-waarden en ondernemingsrecht. Daarnaast wordt ook het leren werken met data, het analyseren van deze data en het werken met de bijbehorende tools als Power BI veel genoemd. Specifiek op het vlak van incasso is er behoefte aan het vroegsignaleren van betalingsproblematiek en het effectief communiceren met de veranderende huurder.

In beeld

Klik op de afbeelding voor een overzicht van de veranderingen tussen nu en 2025 volgens het onderzoek van Aedes.

Praatkaart onderzoek Aedes financie ên A4

Klik op de afbeelding voor een overzicht van de leerbehoefte tussen nu en 2025 volgens het onderzoek van FLOW.

Praatkaart onderzoek Flow financie ên zonder leersuggesties A4