Het werk van Woningbeheer en onderhoud verschuift mogelijk van opzichter, vakman en planner naar servicemedewerker en procesregisseur.

Wat gaat er veranderen?

Technischer, digitaler én socialer
In 2025 is jouw rol als medewerker Woningbeheer en onderhoud mogelijk verschoven van opzichter, vakman en planner naar servicemedewerker en procesregisseur.

Het aantal functies bij Woningbeheer en onderhoud blijft gelijk maar de inhoud van de functies verandert waarschijnlijk wel. Er is behoefte aan medewerkers met een brede technische kennis die intensief kunnen samenwerken met specialistische technische ketenpartners.

Je zult meer gaan samenwerken met collega’s van andere corporaties en spreekt samen de uitvoerders over het onderhoudswerk. En je gebruikt geautomatiseerde instrumenten en systemen om storingen te analyseren, op te lossen en problemen te voorkomen.

Als medewerker Woningbeheer en onderhoud heb je in 2025 waarschijnlijk nog meer focus op dienstverlening en het woongenot van huurders. Als je bij huurders thuis komt, dan zie je ook hoe het met ze gaat. Als je signaleert dat het niet veilig of leefbaar is, dan trek je aan de bel.

Mogelijke veranderingen in jouw werkzaamheden

  • Werken met digitale sloten en deurbellen
  • Ter plekke een inschatting kunnen maken van wat een huurder nodig heeft en dit meteen kunnen regelen
  • Werken met een app waarin meldingen van huurders direct naar je dagplanning gaan
  • Met een collega van een andere corporatie onderhoudswerk met uitvoerders bespreken
In beeld

Klik op de afbeelding voor een overzicht van de veranderingen tussen nu en 2025 volgens het onderzoek van Aedes.