Het werk van Woningbeheer en onderhoud verschuift mogelijk van opzichter, vakman en planner naar servicemedewerker en procesregisseur.

Wat gaat er veranderen?

Technischer, digitaler én socialer
In 2025 is jouw rol als medewerker Woningbeheer en onderhoud mogelijk verschoven van opzichter, vakman en planner naar servicemedewerker en procesregisseur.

Het aantal functies bij Woningbeheer en onderhoud blijft gelijk maar de inhoud van de functies verandert waarschijnlijk wel. Er is behoefte aan medewerkers met een brede technische kennis die intensief kunnen samenwerken met specialistische technische ketenpartners.

Je zult meer gaan samenwerken met collega’s van andere corporaties en spreekt samen de uitvoerders over het onderhoudswerk. En je gebruikt geautomatiseerde instrumenten en systemen om storingen te analyseren, op te lossen en problemen te voorkomen.

Als medewerker Woningbeheer en onderhoud heb je in 2025 waarschijnlijk nog meer focus op dienstverlening en het woongenot van huurders. Als je bij huurders thuis komt, dan zie je ook hoe het met ze gaat. Als je signaleert dat het niet veilig of leefbaar is, dan trek je aan de bel.

Mogelijke veranderingen in jouw werkzaamheden

  • Werken met digitale sloten en deurbellen
  • Ter plekke een inschatting kunnen maken van wat een huurder nodig heeft en dit meteen kunnen regelen
  • Werken met een app waarin meldingen van huurders direct naar je dagplanning gaan
  • Met een collega van een andere corporatie onderhoudswerk met uitvoerders bespreken

Wat willen collega's in jouw vakgebied leren?
Er is veel behoefte aan het leren over duurzaam bouwen en onderhouden. Hierbij wordt circulariteit steeds belangrijker. Ook is er vraag naar het goed leren begeleiden van technische veranderprojecten en vastgoedprojecten. Resultaatgericht samenwerken vraagt een andere manier van samenwerken met ketenpartners en het contracteren. En tot slot is er behoefte aan veel vakinhoudelijke kennis over innovaties en technische oplossingen voor de energietransitie.

In beeld

Klik op de afbeelding voor een overzicht van de veranderingen tussen nu en 2025 volgens het onderzoek van Aedes.

Praatkaart onderzoek Aedes woningbeheer en onderhoud A4

Klik op de afbeelding voor een overzicht van de leerbehoefte tussen nu en 2025 volgens het onderzoek van FLOW.

Praatkaart onderzoek Flow woningbeheer en onderhoud zonder leersuggesties A4