De rol van bestuur en management verschuift mogelijk van directeur-bestuurder, regiomanager, manager en teamleider naar bestuurder-ketenregisseur en coach.

Wat gaat er veranderen?

Leidinggeven aan de veranderende organisatie
In 2025 is jouw rol als bestuurder of manager mogelijk verschoven naar bestuurder-ketenregisseur en coach.

Vraagstukken op het gebied van verduurzaming, innovaties en maatschappelijk-sociaal zijn complex en omvangrijk. Het bestuur en management van een corporatie richt zich waarschijnlijk nog nadrukkelijker op de interne samenhang en externe samenwerking.

De verwachting is dat richting 2025 het aantal bestuurders gelijk blijft of afneemt door samenwerkingsverbanden en fusies. Het aantal managementfuncties neemt af waarschijnlijk af door toenemende zelforganisatie van afdelingen en medewerkers.

Als bestuurder en manager heb je integrale kennis van vastgoed en het beheer van leefomgevingen. Je hebt kennis van samenwerkingsvormen en kan omgaan met de bijbehorende complexiteit.

Mogelijke veranderingen in jouw werkzaamheden:

  • Zelf digitale vaardigheden ontwikkelen om nieuwe technieken te snappen en te stimuleren
  • Werken in complexe samenwerkingsvormen met andere bestuurders en stakeholders
  • Coachend en dienend leidinggeven in een veranderende organisatie
In beeld

Klik op de afbeelding voor een overzicht van de veranderingen tussen nu en 2025 volgens het onderzoek van Aedes.