De rol van bestuur en management verschuift mogelijk van directeur-bestuurder, regiomanager, manager en teamleider naar bestuurder-ketenregisseur en coach.

Wat gaat er veranderen?

Leidinggeven aan de veranderende organisatie
In 2025 is jouw rol als bestuurder of manager mogelijk verschoven naar bestuurder-ketenregisseur en coach.

Vraagstukken op het gebied van verduurzaming, innovaties en maatschappelijk-sociaal zijn complex en omvangrijk. Het bestuur en management van een corporatie richt zich waarschijnlijk nog nadrukkelijker op de interne samenhang en externe samenwerking.

De verwachting is dat richting 2025 het aantal bestuurders gelijk blijft of afneemt door samenwerkingsverbanden en fusies. Het aantal managementfuncties neemt waarschijnlijk af door toenemende zelforganisatie van afdelingen en medewerkers.

Als bestuurder en manager heb je integrale kennis van vastgoed en het beheer van leefomgevingen. Je hebt kennis van samenwerkingsvormen en kan omgaan met de bijbehorende complexiteit.

Mogelijke veranderingen in jouw werkzaamheden:

  • Zelf digitale vaardigheden ontwikkelen om nieuwe technieken te snappen en te stimuleren
  • Werken in complexe samenwerkingsvormen met andere bestuurders en stakeholders
  • Coachend en dienend leidinggeven in een veranderende organisatie

Jouw rol in de ontwikkeling van je medewerkers?
De veranderende omgeving vraagt van je medewerkers dat zij zich continu blijven ontwikkelen en meebewegen. Corporaties zullen steeds meer naar een lerende organisatie ontwikkelen. Jij speelt hierin een onmisbare rol door je medewerkers te stimuleren en ondersteunen in hun ontwikkelproces.

Uit het onderzoek naar de leerbehoeften blijkt dat de meeste leidinggevenden voorafgaand wel een gesprek voeren over de beoogde resultaten van bijvoorbeeld een training. Na afloop gaat slechts 45% van de leidinggevenden in gesprek over hoe de training was en wat er nodig is om het geleerde vast te houden en toe te blijven passen. Door dit wel te gaan doen, kun je op een vrij makkelijke wijze een positieve invloed hebben op de opbrengsten van leeractiviteiten van je medewerkers. Informele leeractiviteiten (dit zijn niet formeel georganiseerde leeractiviteiten, zoals het lezen van een artikel, luisteren van een podcast, meelopen met een collega etc.) vinden leidinggevenden van toegevoegde waarde. De inzet van deze niet formeel georganiseerde leeractiviteiten, kunnen leidinggevenden stimuleren, door hierin zelf een voorbeeld te zijn maar ook door er tijd en ruimte voor beschikbaar te stellen tijdens het werk.

Wat willen mensen in jouw vakgebied leren?
Leiderschapsontwikkeling staat hoog op de agenda, variërend van coachend leidinggeven, coachen op zelfsturing en het leidinggeven aan (cultuur)verandering. Dit komt voort uit het idee dat leidinggevenden verwachten dat de organisatie wendbaar moet zijn. Ook duurzaamheid en digitalisering zijn thema’s die veel genoemd worden. Denk bij digitalisering aan robotisering, procesautomatisering en online dienstverlening. Op het vlak van duurzaamheid worden transitiemanagement rondom de energietransitie en circulariteit genoemd en strategische vastgoedsturing met betrekking tot duurzaamheid.

In beeld

Klik op de afbeelding voor een overzicht van de veranderingen tussen nu en 2025 volgens het onderzoek van Aedes.

Praatkaart onderzoek Aedes bestuur en management A4

Klik op de afbeelding voor een overzicht van de leerbehoefte tussen nu en 2025 volgens het onderzoek van FLOW.

Praatkaart onderzoek Flow bestuur en management zonder leersuggesties A4